Zakres kontroli
Kontrola projektu Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap 1
Kontrolujący
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Data rozpoczęcia
2019-03-14
Data zakończenia
2019-04-26
Załączone dokumenty
Publikacja: 19 czerwca 2019 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)