Zakres kontroli
Wykorzystanie dotacji z budżetu państwa i budżetu środków europejskich na realizację projektu "Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I"
Kontrolujący
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach
Data rozpoczęcia
2019-01-23
Data zakończenia
2019-02-14
Publikacja: 10 lipca 2019 r. Magdalena Gacek (Specjalista Or)
Aktualizacja: 10 lipca 2019 r. Magdalena Gacek (Specjalista Or)