Zakres kontroli
Kontrola przeciwpożarowa budynku Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2
Kontrolujący
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku
Data rozpoczęcia
2019-08-08
Data zakończenia
2019-08-09
Załączone dokumenty
Publikacja: 12 sierpnia 2019 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)