Zakres kontroli
Kontrola projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika-etap II"
Kontrolujący
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Data rozpoczęcia
2019-07-16
Data zakończenia
2019-08-01
Załączone dokumenty
Publikacja: 23 sierpnia 2019 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)