Zakres kontroli
Kontrola projektu pn."Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne"
Kontrolujący
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Data rozpoczęcia
2019-08-23
Data zakończenia
2019-08-29
Załączone dokumenty
Publikacja: 12 września 2019 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)