Zakres kontroli
Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Miasta Rybnika
Kontrolujący
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Data rozpoczęcia
2019-07-08
Data zakończenia
2019-08-22
Publikacja: 17 września 2019 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)
Aktualizacja: 2 grudnia 2019 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)