Zakres kontroli
Kontrola projektu "Rozbudowa warsztatów Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku o pracownie do praktycznej nauki zawodów budowlanych”
Kontrolujący
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Data rozpoczęcia
2019-09-19
Data zakończenia
2019-09-25
Załączone dokumenty
Publikacja: 16 października 2019 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)