Zakres kontroli
Kontrola projektu „Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności”
Kontrolujący
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Data rozpoczęcia
2019-09-25
Data zakończenia
2019-10-23
Załączone dokumenty
Publikacja: 7 listopada 2019 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)