Zakres kontroli
Protokół z kontroli "Rozliczenie podatku od towarów i usług za sierpień 2006 r." przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Skarbowego w Rybniku w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 9-22 marca oraz 23 i 29 kwietnia 2010 r. W protokole dokonano wyłączeń na podstawie art. 23 ust. 1 pkt.1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)