Zakres kontroli
Kontrola projektu pn. "OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika-etap II"
Kontrolujący
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Data rozpoczęcia
2020-02-14
Data zakończenia
2020-03-06
Załączone dokumenty
Publikacja: 19 marca 2020 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)