Zakres kontroli
informacji pokontrolnej z przeprowadzonej w dniach 23-25 czerwca 2010 r. kontroli projektu "Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie", współfinansowanego z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2007-2013