Zakres kontroli
Protokół z kontroli Projektu ISPA/FS 2001/PL/16/P/PE/025 "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku" przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach w okresie 12.01.2010-23.07.2010
Załączone dokumenty