Zakres kontroli
Kontrola w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
Kontrolujący
Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Data rozpoczęcia
2020-12-17
Data zakończenia
2020-12-31
Załączone dokumenty
Publikacja: 7 stycznia 2021 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)