Zakres kontroli
Zabezpieczenie szkół przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi
Kontrolujący
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach
Data rozpoczęcia
2020-03-11
Data zakończenia
2020-08-12
Załączone dokumenty
Publikacja: 12 stycznia 2021 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)