Zakres kontroli
Protokół kontroli w przedmiocie realizacji zadań w zakresie dotyczącym gospodarowania odpadami z wydobycia węgla kamiennego w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2010 r.
Załączone dokumenty