Zakres kontroli
Przygotowania oraz stopnia realizacji zadańzwiązanych z utrzymaniem budowli ochronnych i urządzeń specjalnych Obrony Cywilnej w mieście Rybnik w latach 2008-2009 r.