Zakres kontroli
Informacja pokontrolna z kontroli planowanej NFOŚiGW przeprowadzonej w dniach 25-29.10.2010 r. dotyczącej Projektu ISPA/FS "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku"
Załączone dokumenty