Zakres kontroli
Protokół z kontroli Urzędu Skarbowego w Rybniku w zakresie roliczenia podatku VAT za sierpień 2010 r. przeprowadzonej w dn.od 9 listopada do 6 grudnia 2010 r. W protokole dokonano wyłączeń na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [t.j. z 2002 r. Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.]