Zakres kontroli
Informacja pokontrolna projektu nr 555 pn."Rozwój kompostowni odpadów w Rybniku współfinansowanego z RPO WŚ na lata 2007-2013