Zakres kontroli
Kontrola nowowybudowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rybniku przy ul. Kolberga
Załączone dokumenty
Metryka Protkół z kontroli [pdf - 643 KB]