Zakres kontroli
Kontrola projektu "Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne"
Kontrolujący
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Data rozpoczęcia
2023-04-17
Data zakończenia
2023-04-17
Załączone dokumenty
Publikacja: 17 maja 2023 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista OU-I)