Zakres kontroli
Zakup taboru zeroemisyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Rybniku
Kontrolujący
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Data rozpoczęcia
2023-12-12
Data zakończenia
2023-12-15
Publikacja: 21 maja 2024 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista OU-I)
Aktualizacja: 21 maja 2024 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista OU-I)