Zawartość archiwalna. Zobacz aktualną wersję.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika

  1. Uchwała Nr 370/XXIII/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika (załącznikami do uchwały są m.in. Tekst jednolity części B - ustaleń studium oraz ujednolicony rysunek ustaleń studium w skali 1:10000)

Inne opracowania związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym

  1. Tekst opracowania ekofizjograficznego dla miasta Rybnika (ZIP, 293 MB)
  2. Studium komunikacyjne opracowane wraz ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika w latach 2004-2005 (ZIP, 47 MB)

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika

Strona zawiera zbiór obowiązujących na terenie miasta Rybnika miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dodatkowo stronę wyposażono w wyszukiwarkę, która umożliwia przeszukiwanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego według: nazwy skróconej planu w Rybnickim Systemie Informacji Przestrzennej, granic opracowania planu, dzielnicy.

Plany miejscowe dostępne są także w Wydziale Architektury (pok. 059) Urzędu Miasta Rybnika w godzinach pracy urzędu, a także w Rybnickim Systemie Informacji Przestrzennej.

Trwające procedury planistyczne

Na stronie zamieszczono karty informacyjne o trwających obecnie procedurach planistycznych.

Nazwa karty informacyjnej odpowiada symbolowi określonemu w uchwale Rady Miasta Rybnika w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 
 
Odsłon strony: 204204 Metryka
Redaktor: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2020-03-19 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2020-03-19 Aktualizacja treści
2020-03-16 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2020-03-16 Aktualizacja treści
2020-03-16 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2020-03-16 Aktualizacja treści
2020-03-16 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2020-03-16 Aktualizacja treści
2020-03-16 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2020-03-16 Aktualizacja treści
2020-03-16 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2020-03-16 Aktualizacja treści
2020-01-03 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2020-01-03 Aktualizacja treści
2018-03-28 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej MPU)
2018-03-28 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (15 MPU)
2018-03-28 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej MPU)
2018-03-28 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (15 MPU)
2018-03-12 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej MPU)
2018-03-12 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (15 MPU)
2017-10-09 Aktualizacja odwołań do plików umieszczonych w starym serwisieMarek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
2017-10-09 Aktualizacja odwołań do plików umieszczonych w starym serwisieMarek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
2016-08-17 Aktualizacja rejestruMarek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)Pokaż
2016-08-17 Aktualizacja rejestruMarek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)Pokaż
2016-08-12 Usunięcie pozycjiJoanna Beracz (Inspektor Ar-III)Pokaż
2016-08-12 Aktualizacja rejestruJoanna Beracz (Inspektor Ar-III)Pokaż
2016-08-09 Aktualizacja rejestruMarek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)Pokaż
2016-08-08 Aktualizacja rejestruMarek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)Pokaż
2016-08-08 Aktualizacja rejestruMarek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)Pokaż
2016-08-08 Aktualizacja rejestruMarek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)Pokaż
2016-08-08 Aktualizacja rejestruJoanna Beracz (Inspektor Ar-III)Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestruJoanna Beracz (Inspektor Ar-III)Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestruJoanna Beracz (Inspektor Ar-III)Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestruMarek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestruMarek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestruMarek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestruMarek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestruMarek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestruMarek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestruMarek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestruMarek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestruMarek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestruMarek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)Pokaż
2016-08-04 Aktualizacja rejestruJoanna Beracz (Inspektor Ar-III)Pokaż
2016-08-04 Aktualizacja rejestruMarek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)Pokaż
2016-08-04 Aktualizacja rejestruMarek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)Pokaż
2015-07-30 PublikacjaPokaż
2015-07-15 PublikacjaPokaż
2015-07-14 PublikacjaPokaż
2015-07-14 PublikacjaPokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.