Informacja o realizowanych przez Wydział Dróg ważniejszych inwestycjach i remontach

na dzień 05.07.2021 r.

Roboty w realizacji:

 1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy łącznika ulic Górnośląska - Śląska - do 03/2022 r.;

 2. Zaprojektowanie i budowa dodatkowych ekranów akustycznych w ciągu Drogi Regionalnej w Rybniku - do 08/2021 r.;

 3. Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowy ul. Zebrzydowickiej - do 11/2022 r.;

 4. Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowy ul. Za Komendą - do 07/2022 r.;

 5. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Góreckiego i ul. Gliwickiej - do 12/2021 r.;

 6. Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowy ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka - do 02/2022 r.;

 7. Opracowanie dokumentacji projektowej Budowy układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ul. Sportowej - do 02/2022 r.;

 8. Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika - do 12/2021 r.;

 9. Zabudowa szaf oświetleniowych wraz z kompensatorami mocy biernej - do 10/2021 r.;

 10. Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika - do 12/2021 r.;

 11. Zabezpieczenie akustyczne ul. Góreckiego - do 12/2021 r.;

 12. Przebudowa sieci oświetlenia wraz z wymianą oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg na terenie Miasta Rybnika - do 12/2021 r.;

 13. Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie Miasta Rybnika - do 11/2021 r.;

 14. Utrzymanie zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Rybnika - do 10/2021 r.

Przetargi w trakcie na:

 1. Doświetlenie przejść dla pieszych;

 2. Budowę łącznika ulic Sportowa - Górnośląska;

 3. Budowę parkingu na ul. Cienistej (projektuj i buduj);

 4. Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowy ul. Ujejskiego;

 5. Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowy ul. Czecha;

 6. Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowy ul. Janiego;

 7. Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowy ul. Teofila Brzozy;

 8. Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowy ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki;

 9. Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowy ul. Kilińskiego;

 10. Opracowanie dokumentacji projektowej Budowy łącznika ulic 3 Maja - Chwałowicka;

 11. Remonty obiektów mostowych na terenie Miasta Rybnika;

 12. Przebudowę ul. Komisji Edukacji Narodowej.

   

 
 
Odsłon strony: 33855 Metryka
Redaktor: Urszula Kobyłko (Inspektor D-II)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2021-07-05 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-07-05 Aktualizacja treści
2021-06-08 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-06-08 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-06-08 Aktualizacja treści
2021-06-08 Aktualizacja treści
2021-04-07 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-04-07 Aktualizacja treści
2021-03-01 Aktualizacja treści
2021-03-01 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-03-01 Aktualizacja treści
2021-03-01 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-01-11 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-01-11 Aktualizacja treści
2020-12-04 Aktualizacja treści
2020-12-04 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2020-12-04 Aktualizacja treści
2020-12-04 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2020-10-06 Aktualizacja treści
2020-10-06 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2020-10-06 Aktualizacja treści
2020-10-06 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2020-08-26 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2020-08-26 Aktualizacja treści
2020-08-26 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2020-08-26 Aktualizacja treści
2020-07-06 Aktualizacja treści
2020-07-06 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2020-06-04 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2020-06-04 Aktualizacja treści
2020-06-04 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2020-06-04 Aktualizacja treści
2020-05-19 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2020-05-19 Aktualizacja treści
2020-04-09 Formatowanie tekstuUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2020-04-09 Formatowanie tekstu
2020-04-09 Formatowanie tekstuUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2020-04-09 Formatowanie tekstu
2020-04-09 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2020-04-09 Aktualizacja treści
2020-04-06 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2020-04-06 Aktualizacja treści
2020-03-25 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2020-03-25 Aktualizacja treści
2020-03-25 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2020-03-25 Aktualizacja treści
2020-03-25 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2020-03-25 Aktualizacja treści
2020-02-13 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2020-02-13 Aktualizacja treści
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.