Informacja o realizowanych przez Wydział Dróg ważniejszych inwestycjach i remontach

na dzień 26.04.2022 r.

Roboty w realizacji:

 1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy łącznika ulic Górnośląska - Śląska - planowane wykonanie prac do 11/2022 r.;

 2. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Zebrzydowickiej - planowane wykonanie prac do 11/2022 r.;

 3. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Za Komendą - planowane wykonanie prac do 07/2022 r.;

 4. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Góreckiego i ul. Gliwickiej - planowane wykonanie robót do 05/2022 r.;

 5. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka - planowane wykonanie prac do 06/2022 r.;

 6. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ul. Sportowej - planowane wykonanie prac do 06/2022 r.;

 7. Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska - planowane wykonanie robót do 04/2023 r.;

 8. Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej - planowane wykonanie robót do 06/2022 r.;

 9. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki - planowane wykonanie prac do 10/2023 r.;

 10. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Ujejskiego - planowane wykonanie prac do 05/2023 r.;

 11. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Czecha - planowane wykonanie prac do 09/2023 r.;

 12. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Janiego - planowane wykonanie prac do 09/2022 r.;

 13. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Teofila Brzozy planowane wykonanie prac do 09/2022 r.;

 14. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Kilińskiego - planowane wykonanie prac do 12/2022 r.;

 15. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy łącznika ulic 3 Maja - Chwałowicka - planowane wykonanie prac do 09/2022 r.;

 16. Remonty obiektów mostowych na terenie Miasta Rybnika - planowane wykonanie robót do 08/2022 r.;

 17. Opracowanie projektu budowlano - technicznego rozbudowy ul. Świerklańskiej poprzez rozbudowę zbiornika retencyjnego w Rybniku - planowane wykonanie prac do 12/2022 r.;

 18. Remont nawierzchni asfaltowych na terenie Miasta Rybnika - planowane wykonanie robót do 10/2022 r.;

 19. Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika - planowane wykonanie robót do 10/2022 r.;

 20. Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych w Rybniku - planowane wykonanie robót do 07/2022 r.

Przetargi w trakcie na:

 1. Rozbudowa ul. Morwowej;

 2. Budowa łącznika ul. Golejowska - Kuźnicka II Etap;

 3. Budowa chodnika na ul. Racławickiej;

 4. Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowy ul. Śniadeckiego;

 5. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy bocznych dróg od ul. Witosa do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosa i Wrzosowej;

 6. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Wilczej;

 7. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy łącznika ulic Orkana - Olszycka;

 8. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Grota Roweckiego;

 9. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy łącznika ulic Jankowicka - Młyńska - Obwiednia Południowa;

 10. Budowa dodatkowych ekranów akustycznych przy Regionalnej Drodze Racibórz - Pszczyna (węzeł Chwałowicki, Gotartowicki, Śródmiejski) w systemie projektuj i buduj;

 11. Utrzymanie zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Rybnika;

 12. Wykonanie oznakowania poziomego na terenie Miasta Rybnika;

 13. Budowa nowych sieci oświetleniowych na terenie Miasta Rybnika;

 14. Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach na terenie Miasta Rybnika.

Przetargi w przygotowaniu na:

 1. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami;

 2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy łącznika ul. Kominka z ul. Orzepowicką;

 3. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania ul. Poligonowa - Rycerska;

 4. Budowa wiaduktu i budowa obiektu mostowego w ramach zadania związanego z przebudową ul. Mikołowskiej w Rybniku;

 
 
Odsłon strony: 35867 Metryka
Redaktor: Urszula Kobyłko (Starszy Inspektor I-III)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2022-04-26 Aktualizacja treści
2022-04-26 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Starszy Inspektor D-II)
2022-03-21 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Starszy Inspektor D-II)
2022-03-21 Aktualizacja treści
2022-03-21 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Starszy Inspektor D-II)
2022-03-21 Aktualizacja treści
2022-03-21 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Starszy Inspektor D-II)
2022-03-21 Aktualizacja treści
2022-03-21 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Starszy Inspektor D-II)
2022-03-21 Aktualizacja treści
2022-01-19 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2022-01-19 Aktualizacja treści
2021-12-10 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-12-10 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-12-10 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-12-10 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-12-10 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-12-10 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-12-10 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-12-10 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-12-10 Aktualizacja treści
2021-12-10 Aktualizacja treści
2021-12-10 Aktualizacja treści
2021-12-10 Aktualizacja treści
2021-12-10 Aktualizacja treści
2021-12-10 Aktualizacja treści
2021-12-10 Aktualizacja treści
2021-12-10 Aktualizacja treści
2021-12-10 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-12-10 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-12-10 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-12-10 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-12-10 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-12-10 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-12-10 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-12-10 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-12-10 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-12-10 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-12-10 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-12-10 Aktualizacja treści
2021-12-10 Aktualizacja treści
2021-12-10 Aktualizacja treści
2021-12-10 Aktualizacja treści
2021-12-10 Aktualizacja treści
2021-12-10 Aktualizacja treści
2021-12-10 Aktualizacja treści
2021-12-10 Aktualizacja treści
2021-12-10 Aktualizacja treści
2021-12-10 Aktualizacja treści
2021-12-10 Aktualizacja treści
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.