Informacja o realizowanych przez Wydział Dróg ważniejszych inwestycjach i remontach

na dzień 19.01.2022 r.

Roboty w realizacji:

 1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy łącznika ulic Górnośląska - Śląska - do 03/2022 r.;

 2. Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowy ul. Zebrzydowickiej - do 11/2022 r.;

 3. Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowy ul. Za Komendą - do 07/2022 r.;

 4. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Góreckiego i ul. Gliwickiej - do 03/2022 r.;

 5. Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowy ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka - do 02/2022 r.;

 6. Opracowanie dokumentacji projektowej Budowy układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ul. Sportowej - do 02/2022 r.;

 7. Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska - do 04/2023 r.;

 8. Budowa parkingu na ul. Cienistej w systemie projektuj i buduj - do 01/2022 r.;

 9. Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej - do 06/2022 r.;

 10. Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowy ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki - planowane wykonanie prac do 10/2023 r.;

 11. Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowy ul. Ujejskiego - planowane wykonanie prac do 05/2023 r.;

 12. Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowy ul. Czecha - planowane wykonanie prac do 09/2023 r.;

 13. Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowy ul. Janiego - planowane wykonanie prac do 09/2022 r.;

 14. Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowy ul. Teofila Brzozy planowane wykonanie prac do 09/2022 r.;

 15. Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowy ul. Kilińskiego - planowane wykonanie prac do 12/2022 r.;

 16. Opracowanie dokumentacji projektowej Budowy łącznika ulic 3 Maja - Chwałowicka - planowane wykonanie prac do 09/2022 r.;

 17. Remonty obiektów mostowych na terenie Miasta Rybnika - planowane wykonanie robót do 08/2022 r.;

 18. Wycinka drzew w ciągu planowanej Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II - planowane wykonanie prac do 03/2022 r.;

 19. Opracowanie projektu budowlano - technicznego Rozbudowy ul. Świerklańskiej poprzez rozbudowę zbiornika retencyjnego w Rybniku - planowane wykonanie prac do 12/2022 r.

Przetargi w przygotowaniu na:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowy ul. Śniadeckiego;

2. Budowa łącznika ul. Golejowska - Kuźnicka II Etap;

3. Rozbudowa ul. Morwowej;

4. Rozbudowa ul. Mikołowskiej I Etap - wiadukt i most przy skrzyżowaniu ul. Mikołowska - Wielopolska;

5. Remont nawierzchni asfaltowych na terenie Miasta Rybnika;

6. Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika.

 
 
Odsłon strony: 34701 Metryka
Redaktor: Urszula Kobyłko (Inspektor D-II)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2022-01-19 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2022-01-19 Aktualizacja treści
2021-12-10 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-12-10 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-12-10 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-12-10 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-12-10 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-12-10 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-12-10 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-12-10 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-12-10 Aktualizacja treści
2021-12-10 Aktualizacja treści
2021-12-10 Aktualizacja treści
2021-12-10 Aktualizacja treści
2021-12-10 Aktualizacja treści
2021-12-10 Aktualizacja treści
2021-12-10 Aktualizacja treści
2021-12-10 Aktualizacja treści
2021-12-10 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-12-10 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-12-10 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-12-10 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-12-10 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-12-10 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-12-10 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-12-10 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-12-10 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-12-10 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-12-10 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-12-10 Aktualizacja treści
2021-12-10 Aktualizacja treści
2021-12-10 Aktualizacja treści
2021-12-10 Aktualizacja treści
2021-12-10 Aktualizacja treści
2021-12-10 Aktualizacja treści
2021-12-10 Aktualizacja treści
2021-12-10 Aktualizacja treści
2021-12-10 Aktualizacja treści
2021-12-10 Aktualizacja treści
2021-12-10 Aktualizacja treści
2021-09-27 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-09-27 Aktualizacja treści
2021-09-27 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-09-27 Aktualizacja treści
2021-07-05 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-07-05 Aktualizacja treści
2021-06-08 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-06-08 Aktualizacja treściUrszula Kobyłko (Inspektor D-II)
2021-06-08 Aktualizacja treści
2021-06-08 Aktualizacja treści
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.