Informacja o realizowanych przez Wydział Dróg inwestycjach i remontach

Roboty w realizacji:

 1. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - Etap I oraz Budowa Drogi Śródmiejskiej - do 09/2019 r.
 2. Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy ul. Mruli, Św. Józefa oraz Niewiadomskiej - do 08/2018 r.;
 3. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową - do 08/2018 r.;
 4. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy łącznika ul. Brzezińska - Drzymały - do 08/2018 r.
 5. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż Nacyny od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej - do 12/2018 r;
 6. Przebudowa ul. Cyrana - do 08/2018 r.;
 7. Budowa łącznika ul. Pocztowa - Hallera - do 09/2018 r.;
 8. Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie Miasta Rybnika - do 10/2018 r.;
 9. Budowa parkingów na ul. Morcinka, Racławickiej, Hutniczej - do 08/2018 r.;
 10. Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy mostu na ul. Trzech Krzyży i Okulickiego - do 06/2019 r.;
 11. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Wielopolskiej na odcinku od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską - do 05/2019 r.;
 12. Przekładki nawierzchni dróg na drogach utwardzanych systemem gospodarczym - do 09/2018 r.;
 13. Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - do 06/2019 r.;
 14. Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika - do 04/2019 r.;
 15. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Raciborskiej - do 10/2018 r.;
 16. Remont ul. Wiertniczej, Wyrobiskowej, Górniczego Stanu przy współudziale kopalni - do 11/2018 r.;
 17. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Morwowej - do 02/2019 r.;
 18. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Brzozy - do 04/2019 r.;
 19. Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika - do 01/2019 r.

Przetargi w trakcie na:

 1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy łącznika ulic Sportowa - Górnośląska.

Przetargi w przygotowaniu na:

 1. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żorskiej.
 
 
Odsłon strony: 26215 Metryka
Redaktor: Urszula Kobyłko (Inspektor D-II)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2018-07-06 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) Pokaż
2018-07-06 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) Pokaż
2018-07-06 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) Pokaż
2018-07-06 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) Pokaż
2018-07-06 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) Pokaż
2018-07-06 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) Pokaż
2018-05-21 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) Pokaż
2018-05-21 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (25 D-II) Pokaż
2018-05-21 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) Pokaż
2018-05-21 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (25 D-II) Pokaż
2018-04-12 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) Pokaż
2018-04-12 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (25 D-II) Pokaż
2018-03-19 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) Pokaż
2018-03-19 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (25 D-II) Pokaż
2018-03-19 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) Pokaż
2018-03-19 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (25 D-II) Pokaż
2018-03-19 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) Pokaż
2018-03-19 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (25 D-II) Pokaż
2018-03-19 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) Pokaż
2018-03-19 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (25 D-II) Pokaż
2018-01-03 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) Pokaż
2018-01-03 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) Pokaż
2017-11-15 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) Pokaż
2017-11-15 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) Pokaż
2017-11-15 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) Pokaż
2017-11-15 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) Pokaż
2017-11-15 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) Pokaż
2017-11-15 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) Pokaż
2017-08-22 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) Pokaż
2017-08-22 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) Pokaż
2017-08-22 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) Pokaż
2017-08-22 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) Pokaż
2017-08-22 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) Pokaż
2017-08-22 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) Pokaż
2017-08-22 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) Pokaż
2017-08-22 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) Pokaż
2017-08-22 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) Pokaż
2017-08-22 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) Pokaż
2017-03-31 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) Pokaż
2017-03-31 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) Pokaż
2017-01-04 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) Pokaż
2017-01-04 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) Pokaż
2017-01-04 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) Pokaż
2017-01-04 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) Pokaż
2016-10-26 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) Pokaż
2016-10-26 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) Pokaż
2016-10-26 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) Pokaż
2016-10-26 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) Pokaż
2016-10-26 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) Pokaż
2016-10-26 Aktualizacja treści Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.