Nazwa dokumentu
Operat techniczny mapy akustycznej
Data publikacji
2017-07-24 11:00
Przekazał
Magdalena Cichy (Referent Or)
Pliki do pobrania
Metryka Liczba osób narażonych na hałas drogowy - wskaźnik Ldwn [pdf - 362 KB]
Liczba osób narażonych na hałas drogowy - wskaźnik Ln [pdf - 343 KB]
Liczba osób narażonych na hałas kolejowy - wskaźnik Ldwn [pdf - 350 KB]
Liczba osób narażonych na hałas kolejowy - wskaźnik Ln [pdf - 382 KB]
Liczba osób narażonych na hałas przemysłowy - wskaźnik Ldwn [pdf - 338 KB]
Liczba osób narażonych na hałas przemysłowy - wskaźnik Ln [pdf - 336 KB]
Lokalizacja punktow pomiarowych [pdf - 2 MB]
Mapa imisyjna hałasu drogowego - wskaźnik Ldwn [pdf - 5 MB]
Mapa imisyjna hałasu drogowego - wskaźnik Ln [pdf - 4 MB]
Mapa imisyjna hałasu kolejowego - wskaźnik Ldwn [pdf - 3 MB]
Mapa imisyjna hałasu kolejowego - wskaźnik Ln [pdf - 3 MB]
Mapa imisyjna hałasu przemysłowego - wskaźnik Ldwn [pdf - 3 MB]
Mapa imisyjna hałasu przemysłowego - wskaźnik Ln [pdf - 3 MB]
Mapa terenów cichych [pdf - 1920 KB]
Mapa terenów zagrożonych hałasem drogowym - wskaźnik Ldwn [pdf - 3 MB]
Mapa terenów zagrożonych hałasem drogowym - wskaźnik Ln [pdf - 3 MB]
Mapa terenów zagrożonych hałasem kolejowym - wskaźnik Ldwn [pdf - 3 MB]
Mapa terenów zagrożonych hałasem kolejowym - wskaźnik Ln [pdf - 3 MB]
Mapa terenów zagrożonych hałasem przemysłowym - wskaźnik Ldwn [pdf - 3 MB]
Mapa terenów zagrożonych hałasem przemysłowym - wskaźnik Ln [pdf - 3 MB]
Mapa wrażliwości [pdf - 3 MB]
Mapa wskaźnika M dla hałasu drogowego - wskaźnik Ldwn [pdf - 984 KB]
Mapa wskaźnika M dla hałasu drogowego - wskaźnik Ln [pdf - 894 KB]
Mapa wskaźnika M dla hałasu kolejowego - wskaźnik Ldwn [pdf - 827 KB]
Mapa wskaźnika M dla hałasu kolejowego - wskaźnik Ln [pdf - 840 KB]
Mapa wskaźnika M dla hałasu przemysłowego - wskaźnik Ldwn [pdf - 817 KB]
Mapa wskaźnika M dla hałasu przemysłowego - wskaźnik Ln [pdf - 827 KB]
Operat_techniczny_Rybnik_2017.04.25 [pdf - 1995 KB]
Sprawiozdanie z pomiarow halasu drogowego [pdf - 1597 KB]
Sprawozdanie z pomiarow halasu kolejowego [pdf - 1135 KB]
Sprawozdanie z pomiarow halasu przemyslowego [pdf - 1439 KB]
Sprawozdanie z pomiarow natezen ruchu drogowego [pdf - 733 KB]