Nazwa dokumentu
Raport z oceny jakości współpracy Miasta Rybnika z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz podmiotami realizującymi zadanie z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Data publikacji
2019-01-29 09:19
Przekazał
Magdalena Gacek (Specjalista Or)