Nazwa dokumentu
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2018
Data publikacji
2019-04-10 10:34
Przekazał
Magdalena Gacek (Specjalista Or)