Nazwa dokumentu
Raport z ewaluacji okresowej za 2018 rok Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2017-2020
Data publikacji
2019-04-10 14:26
Przekazał
Magdalena Gacek (Specjalista Or)