Nazwa dokumentu
Ewaluacja okresowa "Programu wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika w dostępie do rehabilitacji na lata 2016-2020" 2018 r.
Data publikacji
2019-04-11 16:34
Przekazał
Magdalena Gacek (Specjalista Or)