Nazwa dokumentu
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Przemocy w Rodzinie za rok 2019
Data publikacji
2020-04-01 15:30
Przekazał
Magdalena Gacek (Specjalista Or)