Nazwa dokumentu
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 rok przyjętego uchwałą 277/XVII/2019 Rady Miasta Rybnika z 12 grudnia 2019 r
Data publikacji
2021-03-29 14:33
Przekazał
Izabela Żmijewska (Inspektor Or)