Nazwa dokumentu
Raport z ewaluacji końcowej „Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2017 – 2020”
Data publikacji
2021-03-31 09:07
Przekazał
Izabela Żmijewska (Inspektor Or)