Nazwa dokumentu
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2020
Data publikacji
2021-03-31 09:11
Przekazał
Izabela Żmijewska (Inspektor Or)