Nazwa dokumentu
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2021
Data publikacji
2022-04-11 08:01
Przekazał
Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)