Nazwa dokumentu
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2022 r.
Data publikacji
2023-03-29 12:49
Przekazał
Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)