Nazwa dokumentu
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2022
Data publikacji
2023-04-05 08:40
Przekazał
Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)