Nazwa dokumentu
Schemat procedury kontroli przedsiębiorców odbierających nieczystości ciekłe oraz posiadających zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków na terenie Miasta Rybnika
Data publikacji
2024-02-26 08:10
Przekazał
Zuzanna Czogalla-Gac (Zastępca Dyrektora Centrum GM-VI)