Dziennik wszystkich zmian treści dostępny jest pod linkiem Rejestr zmian umieszczonym w nagłówku. Rejestr ten zawiera następujące informacje: data zmiany, dane pracownika przekazującego nową treść lub żądającego jej usunięcia, nazwa strony oraz dokonany zakres zmiany (dodano/zmieniono/usunięto). Oprócz rejestru zmian na każdej stronie dostępna jest pozycja Pokaż rejestr zmian. Kliknięcie na tę pozycję spowoduje wyświetlenie metryki zmian treści strony. Nazwa strony – nazwa działu/poddziału wyświetlanej informacji lub tytuł publikowanej informacji np. ogłoszenia.

 
Rejestr
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-26 15:27
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-26 15:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-26 14:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-26 14:58
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-26 14:48
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2021-10-26 14:33
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2021-10-26 14:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-26 14:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-10-26 14:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-10-26 14:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-26 13:27
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Wojciech Muś
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-10-26 12:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-26 10:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-26 10:35
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-10-26 10:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-26 10:26
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-10-26 10:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-10-26 10:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-26 10:16
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-10-26 10:16
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-26 10:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-26 10:09
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-10-26 10:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-26 10:09
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-10-26 10:09
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-26 09:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-26 09:50
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-10-26 09:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-26 09:12
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-10-26 09:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-26 08:55
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-10-26 08:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-26 08:55
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-10-26 08:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-26 08:46
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-10-26 08:46
Tryb konkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2021-10-26 08:31
Biuro rzeczy znalezionych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Lampart (Kierownik Referatu Pd-III) dnia 2021-10-26 08:24
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-10-26 08:03
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-10-26 07:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-10-25 14:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-10-25 14:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-10-25 14:22
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową możliwości z
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-10-25 14:20
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2021-10-25 14:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-25 13:40
Plan postępowań
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2021-10-25 13:20
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-25 12:29
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-25 12:26
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-25 12:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-25 11:52
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-10-25 11:52
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 11:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 11:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-25 11:09
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-25 11:06
Mieszkania do remontu
Opis: Publikacja treści
Opublikował: Natalia Szewczyk-Keller (Referent SMk) dnia 2021-10-25 11:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-25 11:00
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-10-25 11:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-25 10:57
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Wycinka drzew wzdłuż planowanej budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-25 10:46
Mieszkania do remontu
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie mieszkania do remontu ul. Patriotów: 22a/8, 22b/2, 22a/9, 20a/3, Gen. Andersa 28b/1, Lomp
Opublikował: Natalia Szewczyk-Keller (Referent SMk) dnia 2021-10-25 10:03
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-10-25 10:01
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-10-25 10:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 09:54
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 09:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 09:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-10-25 09:43
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Wawoczny (Samodzielny Referent Fn) dnia 2021-10-25 09:42
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Piotr Wawoczny (Samodzielny Referent Fn) dnia 2021-10-25 09:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 09:35
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 09:34
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 09:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 09:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 09:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 09:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 09:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 09:31
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 09:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 09:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 09:30
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 09:30
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 09:27
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 09:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 09:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 09:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 09:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 09:24
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 09:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 09:23
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 09:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 09:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 09:13
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 09:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 09:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 09:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 09:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 09:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 09:09
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 09:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 09:08
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 09:08
Uchwały Rady Miasta
Opis: Usunięto dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 09:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 09:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 09:06
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 09:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 09:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 09:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 09:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 08:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 08:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-25 08:52
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-25 08:52
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 08:52
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-25 08:50
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 08:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 08:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 08:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 08:46
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 08:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 08:45
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 08:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 08:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 08:43
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 08:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 08:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 08:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 08:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 08:38
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 08:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 08:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 08:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 08:17
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 08:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 08:16
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-10-25 08:02
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 08:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 08:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 08:00
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 07:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 07:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 07:55
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 07:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 07:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-25 07:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-10-22 12:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-22 12:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-22 12:14
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-22 11:51
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-22 11:48
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-22 10:56
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-22 10:32
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-22 10:05
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-22 10:04
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2021-10-22 09:48
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2021-10-22 09:45
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-22 09:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-22 09:00
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-22 09:00
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Inspektor Ar-I) dnia 2021-10-22 08:20
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-10-22 08:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-22 08:01
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-22 08:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-22 07:56
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-22 07:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-22 07:55
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-22 07:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-22 07:55
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-22 07:55
Komisje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-22 07:51
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I) dnia 2021-10-22 07:43
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I) dnia 2021-10-22 07:32
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I) dnia 2021-10-22 07:25
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I) dnia 2021-10-22 07:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-21 17:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-21 17:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-21 17:38
Dostawy
Opis: Opublikowano dokument: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-21 17:37
Działalność Prezydenta
Opis: Opublikowano dokument: Informacja Prezydenta Miasta o ważniejszych oficjalnych spotkaniach od 24 września do 21 październik
Opublikował: Anna Kolenda (Inspektor BP) dnia 2021-10-21 17:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-21 17:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-21 17:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-21 15:56
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-21 15:56
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-21 15:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-21 15:09
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-10-21 15:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-21 14:58
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-10-21 14:58
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-21 14:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2021-10-21 14:52
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-10-21 14:52
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-21 14:52
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-21 14:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2021-10-21 14:50
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-10-21 14:50
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-21 14:50
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-21 14:49
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-21 14:47
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-21 14:46
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-21 14:44
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-21 14:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-10-21 14:27
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-21 14:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2021-10-21 14:12
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-10-21 14:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-10-21 13:56
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-10-21 13:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2021-10-21 13:48
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-10-21 13:48
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Stasińska Natalia (Podinspektor PS-I) dnia 2021-10-21 13:33
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Stasińska Natalia (Podinspektor PS-I) dnia 2021-10-21 12:41
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-21 12:27
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-21 12:24
Rachunki bankowe
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Wawoczny (Samodzielny Referent Fn) dnia 2021-10-21 11:03
Rachunki bankowe
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Wawoczny (Samodzielny Referent Fn) dnia 2021-10-21 10:57
Rachunki bankowe
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Wawoczny (Samodzielny Referent Fn) dnia 2021-10-21 10:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-10-21 10:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-21 10:22
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-21 10:22
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-21 09:01
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-10-21 08:36
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-21 08:17
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-21 08:16
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-21 08:13
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-10-21 08:01
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-21 07:41
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-21 07:39
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-21 07:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-20 16:48
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-10-20 16:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-20 16:02
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-10-20 16:02
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Monika Kubisz (Inspektor R) dnia 2021-10-20 11:58
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-20 11:43
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Wawoczny (Samodzielny Referent Fn) dnia 2021-10-20 11:06
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Piotr Wawoczny (Samodzielny Referent Fn) dnia 2021-10-20 11:06
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Piotr Wawoczny (Samodzielny Referent Fn) dnia 2021-10-20 11:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2021-10-20 10:56
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-10-20 10:56
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-20 10:53
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-20 10:51
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-20 10:50
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Inspektor w Wydziale Rozwoju
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-10-20 10:50
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-10-20 10:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2021-10-20 10:40
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-10-20 10:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2021-10-20 10:39
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-10-20 10:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2021-10-20 10:26
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-10-20 10:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-20 09:27
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-10-20 09:27
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-20 09:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-20 08:57
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-10-20 08:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-20 08:40
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-10-20 08:40
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-10-20 08:19
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-10-20 08:15
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-10-20 08:00
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-10-20 07:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2021-10-19 15:10
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-10-19 15:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-10-19 14:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2021-10-19 14:29
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-10-19 14:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-10-19 12:36
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-19 12:16
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-19 12:12
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Barbara Henczko
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-10-19 11:52
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Barbara Henczko
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-10-19 11:50
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Patrycja Trybuś-Matuła (Inspektor Ek-II) dnia 2021-10-19 11:26
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2021-10-19 10:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-10-19 09:58
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-10-19 08:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-18 14:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-18 14:56
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Szczepanek (Kierownik Referatu Ek-I) dnia 2021-10-18 14:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-10-18 14:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-10-18 14:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-18 13:43
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-18 13:43
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-18 13:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2021-10-18 13:25
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-10-18 13:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-18 13:16
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-18 13:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-10-18 13:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-10-18 13:09
Dostawy
Opis: Opublikowano dokument: Dostawa szafek ubraniowych realizowana w ramach projektu: (b.o. dz. STODOŁY); Zwiększenie potencjału
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-10-18 13:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-18 12:49
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-18 12:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-18 12:05
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2021-10-18 11:58
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2021-10-18 11:58
Mieszkania do remontu
Opis: Publikacja treści
Opublikował: Natalia Szewczyk-Keller (Referent SMk) dnia 2021-10-18 11:47
Mieszkania do remontu
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie mieszkania do remontu ul. Patriotów: 22a/8, 22b/2, 22a/9, 20a/3, Gen. Andersa 28b/1, Piow
Opublikował: Natalia Szewczyk-Keller (Referent SMk) dnia 2021-10-18 11:46
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2021-10-18 11:41
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2021-10-18 11:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-10-18 11:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Balcarek (Inspektor Ar-II) dnia 2021-10-18 10:56
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-10-18 10:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Balcarek (Inspektor Ar-II) dnia 2021-10-18 10:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Balcarek (Inspektor Ar-II) dnia 2021-10-18 10:46
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-10-18 10:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-18 10:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-18 10:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-18 10:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Balcarek (Inspektor Ar-II) dnia 2021-10-18 10:32
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-10-18 10:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Balcarek (Inspektor Ar-II) dnia 2021-10-18 10:32
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-10-18 10:32
Dostawy
Opis: Opublikowano dokument: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-18 10:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-10-18 10:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-10-18 10:12
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-10-18 09:16
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-10-18 09:13
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-10-18 09:02
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-10-18 08:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2021-10-18 07:28
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2021-10-18 07:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-15 13:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-15 13:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-15 12:59
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-15 12:31
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-15 12:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-10-15 12:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-15 12:08
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-10-15 12:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-15 11:56
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-10-15 11:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-15 11:46
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-10-15 11:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-15 11:21
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-10-15 11:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-15 11:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-15 11:17
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-10-15 11:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-15 10:54
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-10-15 10:54
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-15 10:16
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-15 10:14
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-15 10:11
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-15 10:09
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2021-10-15 09:06
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Monika Dubiel (Samodzielny Referent G-II) dnia 2021-10-15 08:48
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Weronika Szlachta (Młodszy Referent PS-I) dnia 2021-10-15 08:39
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Weronika Szlachta (Młodszy Referent PS-I) dnia 2021-10-15 08:39
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2021-10-15 08:36
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2021-10-15 08:33
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położone
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2021-10-15 08:28
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położone
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2021-10-15 08:23
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położone
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2021-10-15 08:23
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położone
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2021-10-15 08:22
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położone
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2021-10-15 08:21
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mieszkania położonego w Rybniku przy ul. Wojciecha K
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2021-10-15 08:19
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2021-10-15 08:12
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-10-15 08:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-14 17:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2021-10-14 16:56
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2021-10-14 16:56
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 16:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 16:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2021-10-14 16:51
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2021-10-14 16:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2021-10-14 16:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-14 16:23
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Marek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III) dnia 2021-10-14 15:26
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Marek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III) dnia 2021-10-14 15:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-14 15:17
Biuro rzeczy znalezionych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Lampart (Kierownik Referatu Pd-III) dnia 2021-10-14 15:10
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 15:08
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 14:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 14:52
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Inspektor w Wydziale Inwestycji, Referacie Realizacji Inwestycji
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-10-14 14:48
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Inspektor w Wydziale Inwestycji, Referacie Realizacji Inwestycji
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-10-14 14:48
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Wiśniewska (Młodszy Referent MPU) dnia 2021-10-14 14:23
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Wiśniewska (Młodszy Referent MPU) dnia 2021-10-14 14:23
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Wiśniewska (Młodszy Referent MPU) dnia 2021-10-14 14:23
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Wiśniewska (Młodszy Referent MPU) dnia 2021-10-14 14:22
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Wiśniewska (Młodszy Referent MPU) dnia 2021-10-14 14:21
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Wiśniewska (Młodszy Referent MPU) dnia 2021-10-14 14:19
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Inspektor w Wydziale Inwestycji, Referacie Realizacji Inwestycji
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-10-14 14:03
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-14 13:39
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-14 13:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 12:31
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 12:31
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 12:31
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 12:31
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 12:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 12:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 12:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 12:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 12:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 12:30
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 12:30
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 12:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 12:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 12:29
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 12:29
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 12:29
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 12:29
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 12:29
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 12:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 12:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 12:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 12:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 12:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 12:28
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 12:28
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 12:28
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 12:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 12:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 12:27
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 12:27
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 12:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 12:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 12:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 12:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 12:23
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 12:23
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 12:23
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 12:23
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 12:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 12:22
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 12:18
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 12:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 12:15
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 12:07
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 11:55
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 11:54
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 11:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 11:07
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 08:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-14 08:21
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-10-14 08:04
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I) dnia 2021-10-14 07:31
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-10-13 15:16
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-13 14:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-13 14:22
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-13 14:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-13 14:20
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-13 14:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-13 14:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-10-13 13:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-10-13 13:40
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-13 13:10
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-13 13:09
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-13 12:50
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-13 12:48
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-13 12:27
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-13 12:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-10-13 10:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-10-13 10:56
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-13 09:36
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-13 09:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-13 09:27
Składy osobowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-13 09:27
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-10-13 09:22
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-10-13 09:22
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-10-13 09:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-10-13 09:20
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-10-13 09:16
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-10-13 09:13
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-13 08:44
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-10-13 08:26
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-10-13 08:26
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-10-13 08:25
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-10-13 08:25
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-10-13 08:00
Rejestr działalności regulowanej - odbieranie odpadów komunalnych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2021-10-13 07:57
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-10-12 15:34
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-10-12 15:34
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-10-12 15:32
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-10-12 15:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-12 15:21
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-10-12 15:13
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-10-12 15:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-10-12 15:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-10-12 15:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-10-12 14:59
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-10-12 14:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) dnia 2021-10-12 14:09
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) dnia 2021-10-12 14:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-12 13:11
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-10-12 13:07
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-10-12 13:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-12 12:57
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-10-12 12:56
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-10-12 12:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-12 12:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-12 12:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Wiśniewska (Młodszy Referent MPU) dnia 2021-10-12 12:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Wiśniewska (Młodszy Referent MPU) dnia 2021-10-12 12:32
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-10-12 08:00
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Grzegorz Wengerski (Podinspektor GK) dnia 2021-10-12 07:58
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Informacja o wyborze oferty
Opublikował: Grzegorz Wengerski (Podinspektor GK) dnia 2021-10-12 07:54
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Usunięto dokument: Informacja o wyborze oferty
Opublikował: Grzegorz Wengerski (Podinspektor GK) dnia 2021-10-12 07:54
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Patrycja Trybuś-Matuła (Inspektor Ek-II) dnia 2021-10-11 15:04
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Patrycja Trybuś-Matuła (Inspektor Ek-II) dnia 2021-10-11 15:02
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Patrycja Trybuś-Matuła (Inspektor Ek-II) dnia 2021-10-11 15:01
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Patrycja Trybuś-Matuła (Inspektor Ek-II) dnia 2021-10-11 14:58
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Szczepanek (Kierownik Referatu Ek-I) dnia 2021-10-11 13:52
Mieszkania do remontu
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie mieszkań do remontu
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2021-10-11 12:27
Mieszkania do zasiedlenia
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie mieszkania do zasiedlenia na czas nieoznaczony
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2021-10-11 11:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-11 10:48
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-11 10:29
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-11 10:06
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-11 10:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-11 09:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-11 09:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-11 09:20
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Termomodernizacja budynku wraz z wymianą kotła gazowego na kaskadę kotłów gazowych w Szkole Podstawo
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-11 08:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2021-10-11 08:19
Fundacje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2021-10-11 08:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2021-10-11 08:16
Fundacje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2021-10-11 08:16
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-11 08:04
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-10-11 08:03
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-11 08:01
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-11 07:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-10-11 07:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-11 07:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-08 13:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-08 13:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-08 13:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-08 13:07
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Podinspektor w Wydziale Ekologii, Referacie Ochrony Powietrza
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-10-08 12:49
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Młodszy Referent w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-10-08 12:47
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Młodszy Referent w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-10-08 12:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-08 12:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-08 12:38
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-08 12:05
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-08 12:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-10-08 12:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-10-08 12:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-10-08 11:58
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Usługa udostępnienia systemu wspomagającego proces dotowania prowadzonych na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-10-08 11:58
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-10-08 11:20
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-08 10:43
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-08 10:39
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-08 10:38
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-08 10:36
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-08 10:34
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-08 10:32
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-08 10:30
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-08 10:28
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-08 10:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-08 09:39
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-08 09:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-08 09:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-08 09:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-08 09:12
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-08 09:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-10-08 09:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Balcarek (Inspektor Ar-II) dnia 2021-10-08 09:06
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Balcarek (Inspektor Ar-II) dnia 2021-10-08 09:06
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-08 08:48
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-10-08 08:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-08 08:41
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-08 08:41
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-08 08:20
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-08 08:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-08 08:04
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-08 08:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-08 08:03
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-08 08:03
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-10-08 08:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-10-08 07:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-07 17:27
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-10-07 15:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Balcarek (Inspektor Ar-II) dnia 2021-10-07 14:56
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Balcarek (Inspektor Ar-II) dnia 2021-10-07 14:56
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-10-07 14:52
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-10-07 14:52
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Szczepanek (Kierownik Referatu Ek-I) dnia 2021-10-07 14:28
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Szczepanek (Kierownik Referatu Ek-I) dnia 2021-10-07 14:25
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-07 13:14
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Szczepanek (Kierownik Referatu Ek-I) dnia 2021-10-07 12:24
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Szczepanek (Kierownik Referatu Ek-I) dnia 2021-10-07 12:13
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2021-10-07 11:22
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-10-07 10:45
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-10-07 10:45
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: IV przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Rybnickiej 20/I
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I) dnia 2021-10-07 10:35
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: IV przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Nowomiejskiej
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I) dnia 2021-10-07 10:32
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: IV przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Cedrowej
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I) dnia 2021-10-07 10:30
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: IV przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Cedrowej
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I) dnia 2021-10-07 10:29
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Obrońców Pokoju
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I) dnia 2021-10-07 10:23
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: II przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Obrońców Pokoju
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I) dnia 2021-10-07 10:21
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-10-07 10:19
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-10-07 10:19
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-10-07 10:19
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-10-07 10:19
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Racławickiej
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I) dnia 2021-10-07 10:19
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej ul. Racławickiej
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I) dnia 2021-10-07 10:18
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Stefana Batorego
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I) dnia 2021-10-07 10:15
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: II przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Szczygłów
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I) dnia 2021-10-07 10:12
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: II przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Buchalików
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I) dnia 2021-10-07 10:10
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Podinspektor w Wydziale Architektury, Referacie Budownictwa
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-10-07 09:52
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW) dnia 2021-10-07 09:18
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-10-07 09:14
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-10-07 09:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-07 09:08
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-07 09:08
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW) dnia 2021-10-07 09:07
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW) dnia 2021-10-07 09:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Balcarek (Inspektor Ar-II) dnia 2021-10-07 09:02
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Balcarek (Inspektor Ar-II) dnia 2021-10-07 09:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-07 08:57
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-07 08:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-07 08:56
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-07 08:56
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-10-07 08:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-06 15:24
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-06 15:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-06 14:49
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-06 14:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-06 14:40
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-06 14:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-06 14:15
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-06 14:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-06 14:08
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-06 14:08
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-06 13:54
Kontrole zewnętrzne
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2021-10-06 13:43
Wydział Inwestycji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Agnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III) dnia 2021-10-06 13:03
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-06 13:01
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-10-06 12:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-06 12:32
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-06 12:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-06 12:06
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-06 12:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-06 11:59
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-06 11:59
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-10-06 11:39
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-10-06 11:39
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-10-06 11:37
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-10-06 11:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-06 11:18
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-06 11:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-10-06 11:08
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Patrycja Trybuś-Matuła (Inspektor Ek-II) dnia 2021-10-06 11:05
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-10-06 10:59
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-10-06 10:58
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-10-06 10:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-06 10:12
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-06 10:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-06 09:58
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-06 09:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-06 09:50
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-06 09:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-06 09:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-06 09:12
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-06 09:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-06 09:07
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-06 09:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-06 09:06
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-06 09:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-06 09:05
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-06 09:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-06 09:03
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-06 09:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-06 09:02
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-06 09:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-06 09:02
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-06 09:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-06 09:00
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-06 09:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-06 08:55
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-06 08:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-06 08:50
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-06 08:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-06 08:40
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-06 08:40
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-06 08:39
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-06 08:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-06 08:34
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-06 08:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-06 08:34
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-06 08:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-06 08:32
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-06 08:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-06 08:31
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-10-06 08:31
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-10-06 08:05
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-10-06 08:03
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-10-06 08:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-06 06:55
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-06 06:55
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-05 15:28
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-05 15:27
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-05 15:25
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-10-05 14:55
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-10-05 14:49
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-10-05 14:46
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-05 14:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-05 14:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-05 14:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-05 14:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-05 14:20
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-10-05 14:07
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-10-05 14:04
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-10-05 14:02
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-10-05 14:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-05 13:59
Składy osobowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-05 13:59
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-10-05 13:54
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-10-05 13:54
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-10-05 13:53
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-10-05 13:53
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-10-05 13:53
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-10-05 13:52
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-10-05 13:51
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-10-05 13:35
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-10-05 13:34
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Aleksandra Błażyca-Sulewska
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-10-05 13:31
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-10-05 13:20
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-10-05 13:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-05 13:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-05 13:05
Dostawy
Opis: Opublikowano dokument: Zakup switch’a do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-05 13:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-05 12:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-05 12:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-10-05 12:28
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-05 12:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-10-05 12:23
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-05 12:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-10-05 12:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-10-05 12:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-10-05 12:17
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Remonty obiektów mostowych z podziałem na zadania: Zad. 1: Remonty obiektów mostowych. Zad. 2: Remon
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-10-05 12:16
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-10-05 11:45
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-10-05 11:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-05 10:49
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-05 10:49
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-05 10:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-05 10:31
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-05 10:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-05 10:30
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-05 10:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-05 10:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-05 10:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-05 10:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-05 10:26
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-05 10:25
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-05 10:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-05 10:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-05 10:16
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-05 10:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-05 10:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-05 10:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-05 10:12
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-10-05 10:10
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-10-05 10:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-05 10:07
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-05 10:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-05 10:06
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-05 10:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-10-05 10:04
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-10-05 09:55
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-10-05 09:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-05 09:44
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-05 09:44
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-10-05 09:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-05 09:43
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-05 09:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-05 09:43
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-05 09:43
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-10-05 08:41
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-10-05 08:41
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-10-05 08:33
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-10-05 08:33
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-10-05 08:32
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-10-05 08:32
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-10-05 08:29
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-10-05 08:29
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-10-05 08:00
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Inspektor w Wydziale Spraw Mieszkaniowych
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-10-04 14:44
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2021-10-04 14:27
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2021-10-04 14:22
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-10-04 13:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-04 13:20
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-04 13:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-04 13:20
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-04 13:20
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Małgorzata Zając
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-10-04 13:06
Mieszkania do remontu
Opis: Publikacja treści
Opublikował: Natalia Szewczyk-Keller (Referent SMk) dnia 2021-10-04 12:30
Mieszkania do remontu
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie mieszkania do remontu ul. Lompy 2a/2, Lompy 5b/5, Lompy 15b/9, Lompy 15b/12, Lompy 15c/8,
Opublikował: Natalia Szewczyk-Keller (Referent SMk) dnia 2021-10-04 12:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-04 11:55
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-10-04 11:54
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-10-04 11:54
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-10-04 11:52
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-10-04 11:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-10-04 11:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-04 11:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-10-04 11:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-10-04 11:04
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Weronika Szlachta (Młodszy Referent PS-I) dnia 2021-10-04 10:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-04 10:33
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-04 10:33
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2021-10-04 09:21
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-10-04 08:59
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-10-04 08:59
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-10-04 08:57
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-10-04 08:57
Kontrole zewnętrzne
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2021-10-04 08:46
Kontrole zewnętrzne
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2021-10-04 08:45
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-10-04 08:41
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-10-04 08:41
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-10-04 08:40
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-10-04 08:40
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-04 08:24
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-10-04 08:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-01 13:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-01 12:53
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Tomasz Strączek (Starszy Specjalista Fn) dnia 2021-10-01 12:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-10-01 12:51
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Tomasz Strączek (Starszy Specjalista Fn) dnia 2021-10-01 12:47
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Tomasz Strączek (Starszy Specjalista Fn) dnia 2021-10-01 12:46
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Tomasz Strączek (Starszy Specjalista Fn) dnia 2021-10-01 12:37
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-01 12:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-01 11:57
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-01 11:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-01 11:55
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-01 11:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-01 11:55
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-10-01 11:55
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-10-01 10:43
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-01 10:20
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2021-10-01 09:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-10-01 09:19
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-10-01 08:00
Magistrat
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-01 07:50
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-01 07:47
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-01 07:47
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-01 07:47
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-10-01 07:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-30 17:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-30 17:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-30 17:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-30 17:39
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Awaryjna naprawa przepustu na ul. Jastrzębskiej w Rybniku
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-30 17:39
Wydział Inwestycji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Agnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III) dnia 2021-09-30 17:28
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-09-30 16:53
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Tomasz Adamczyk
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-09-30 15:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-30 14:23
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Elżbieta Ciwis
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-09-30 13:25
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Jarosław Sikora
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-09-30 13:22
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Renata Aleksandrowicz-Kopiczko
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-09-30 13:20
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Aleksandra Koczy
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-09-30 13:17
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Sprzątaczka w Wydziale Administracyjnym, Referacie Gospodarczym
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-09-30 12:26
Narodowy Spis Powszechny 2021
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent Or) dnia 2021-09-30 12:06
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Aleksandra Bróździak (Główny Specjalista M-I) dnia 2021-09-30 11:50
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Joanna Kryszczyszyn
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-09-30 10:23
Narodowy Spis Powszechny 2021
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent Or) dnia 2021-09-30 09:47
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-30 09:34
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-30 09:32
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-30 09:31
Protokoły z sesji
Opis: Opublikowano dokument: Protokół z sesji XLIII Rady Miasta Rybnika + wyniki głosowań
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-30 09:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-30 09:17
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-09-30 08:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-29 15:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-29 14:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-29 14:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-29 14:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-29 14:41
Dostawy
Opis: Opublikowano dokument: Dostawa mebli i wyposażenia w ramach zadania “Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Za
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-29 14:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-29 14:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-29 14:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-29 14:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-09-29 14:18
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-09-29 14:18
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-09-29 14:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-29 13:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-29 11:36
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-29 11:30
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2021-09-29 11:17
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Rozbudowa macierzy dyskowych
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2021-09-29 11:16
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-29 08:48
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-29 08:46
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-09-29 08:35
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-09-29 08:33
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-09-29 08:14
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-09-29 08:00
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Opracowanie dwóch koncepcji zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z rejonu przylegającego do
Opublikował: Grzegorz Wengerski (Podinspektor GK) dnia 2021-09-29 07:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-28 17:20
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-28 17:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-28 17:11
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-28 17:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-28 16:46
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-28 16:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-28 14:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-28 14:45
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-09-28 14:11
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-09-28 14:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-09-28 13:41
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-09-28 13:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-28 13:27
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 13:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 13:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-28 13:09
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Wymiana kotła węglowego na węzeł wymiennikowy w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, w Ochotniczej Straży
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-28 13:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-09-28 12:54
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-09-28 12:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-28 12:25
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-28 12:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-28 12:24
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-28 12:24
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-09-28 12:18
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-09-28 12:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 12:16
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 12:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-28 12:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 12:06
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 12:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 12:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 12:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 12:03
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 11:50
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-09-28 11:43
Tryb pozakonkursowy
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2021-09-28 11:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2021-09-28 11:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2021-09-28 11:14
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-28 11:06
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-28 11:05
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 11:05
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 10:54
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 10:48
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 10:45
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 10:44
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 10:41
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 10:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 10:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 10:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 10:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 10:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 10:29
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 10:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 10:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 10:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 10:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 10:27
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 10:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 10:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 10:25
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 10:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 10:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 10:24
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 10:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 10:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 10:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 10:22
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 10:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 10:21
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 10:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 10:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 10:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 10:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 10:19
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 10:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 10:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 10:16
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 10:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 10:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 10:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 10:14
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 10:14
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 10:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-28 10:12
 
 
Odsłon strony: 106471 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2009-11-25 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)