Dziennik wszystkich zmian treści dostępny jest pod linkiem Rejestr zmian umieszczonym w nagłówku. Rejestr ten zawiera następujące informacje: data zmiany, dane pracownika przekazującego nową treść lub żądającego jej usunięcia, nazwa strony oraz dokonany zakres zmiany (dodano/zmieniono/usunięto). Oprócz rejestru zmian na każdej stronie dostępna jest pozycja Pokaż rejestr zmian. Kliknięcie na tę pozycję spowoduje wyświetlenie metryki zmian treści strony. Nazwa strony – nazwa działu/poddziału wyświetlanej informacji lub tytuł publikowanej informacji np. ogłoszenia.

 
Rejestr
Strona
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Zmian w organizacji spotkania wigilijki dla członków Rady Dzielnicy
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-28 16:00
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Zmian w regulaminie pracy Rady Dzielnicy Wielopole ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zwoływania
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-28 15:57
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady D
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-28 15:53
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Zmniejszenia kwoty na cele organizacji posiedzeń Rady i przeznaczenia ich na zakup sprzętu do biura
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-28 15:51
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Przeniesienia niewykorzystanych środków z uchwały 11/II/2023
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-28 15:49
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Zmiany terminu organizacji spotkania wigilijki dla mieszkańców dzielnicy Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-28 15:45
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-28 15:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-28 15:06
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-28 15:06
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2023-11-28 14:36
Lista osób do zawarcia umów
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2023-11-28 14:31
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2023-11-28 14:22
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Wiśniewska-Mazurek (Referent MPU) dnia 2023-11-28 13:41
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Wiśniewska-Mazurek (Referent MPU) dnia 2023-11-28 13:41
Posiedzenia Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-28 13:26
Spółki z udziałem Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Katarzyna Błaszkiewicz (Starszy Specjalista SKZ-III) dnia 2023-11-28 12:46
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-28 11:24
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-28 11:23
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-11-28 11:22
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-28 11:21
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-28 10:31
Miejska Komisja Wyborcza
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-11-28 10:23
Miejska Komisja Wyborcza
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-11-28 10:22
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-11-28 10:18
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-28 09:53
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-28 09:52
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-28 09:49
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-28 09:46
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-28 09:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-28 09:43
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-28 09:43
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Starszy Inspektor M) dnia 2023-11-28 09:34
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Starszy Inspektor M) dnia 2023-11-28 09:31
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Starszy Inspektor M) dnia 2023-11-28 09:31
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Starszy Inspektor M) dnia 2023-11-28 09:28
Strona główna
Opis: Usunięto dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Starszy Inspektor M) dnia 2023-11-28 09:28
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Starszy Inspektor M) dnia 2023-11-28 09:27
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marzena Cofalik (Referent MPU) dnia 2023-11-28 09:24
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-28 09:24
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Korekta oświadczenia majątkowego
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-28 09:24
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Monika Mirowska-Żak (Główny Specjalista M) dnia 2023-11-28 09:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-28 09:22
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-28 09:22
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Monika Mirowska-Żak (Główny Specjalista M) dnia 2023-11-28 09:21
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Monika Mirowska-Żak (Główny Specjalista M) dnia 2023-11-28 09:19
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Monika Mirowska-Żak (Główny Specjalista M) dnia 2023-11-28 09:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-28 09:08
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-28 09:08
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-11-28 09:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-28 08:44
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-28 08:44
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-11-28 08:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-28 08:32
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-28 08:32
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Modernizacja boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Rybniku, wraz
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Inspektor ZP) dnia 2023-11-28 08:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-28 08:14
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-28 08:14
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2023-11-28 06:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-27 15:22
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-27 15:22
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Aleksandra Dronszczyk (Młodszy Referent PS-I) dnia 2023-11-27 15:05
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Aleksandra Dronszczyk (Młodszy Referent PS-I) dnia 2023-11-27 15:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Piotr Grabowski (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-27 14:56
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Piotr Grabowski (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-27 14:56
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-27 14:40
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-27 14:40
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-27 14:40
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-27 14:40
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - podstawy do szybkiego montażu słupków drogowych
Opublikował: Krzysztof Soiński (Kierownik Referatu I-III) dnia 2023-11-27 14:39
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-27 14:22
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-27 14:22
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-11-27 14:18
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-27 14:10
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-27 14:10
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Referent w Urzędzie Stanu Cywilnego
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-11-27 14:03
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-27 13:59
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-27 13:59
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-11-27 13:54
Posiedzenia Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-27 13:36
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-11-27 13:31
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-11-27 13:27
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-11-27 13:23
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-11-27 13:23
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-27 13:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-27 13:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Niebrzydowska (Inspektor E-I) dnia 2023-11-27 12:55
Wykaz dziennych opiekunów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Niebrzydowska (Inspektor E-I) dnia 2023-11-27 12:55
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-27 12:04
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-27 12:04
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Dzierżęga (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-27 11:45
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-27 10:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-27 10:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-27 10:01
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-27 10:01
Mieszkania do zasiedlenia
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie mieszkań na najem socjalny lokalu
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2023-11-27 09:50
Mieszkania do remontu
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie o mieszkaniach do remontu
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2023-11-27 09:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-27 09:40
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-27 09:40
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-11-27 09:36
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-11-27 09:36
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-11-27 09:17
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-11-27 09:17
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-11-27 09:06
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-11-27 09:03
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-11-27 08:56
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-11-27 08:56
Posiedzenia Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-27 07:44
Posiedzenia Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-27 07:44
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2023-11-27 06:00
Biuro rzeczy znalezionych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Anna Tosta (Główny Specjalista Pd-II) dnia 2023-11-24 13:05
Biuro rzeczy znalezionych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Anna Tosta (Główny Specjalista Pd-II) dnia 2023-11-24 12:40
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Pawlik (Podinspektor GM-II) dnia 2023-11-24 12:39
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Pawlik (Podinspektor GM-II) dnia 2023-11-24 12:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-24 12:35
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-24 12:35
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-11-24 12:25
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-11-24 12:16
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-24 12:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-24 12:12
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II) dnia 2023-11-24 12:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-24 11:57
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-24 11:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-24 11:57
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-11-24 11:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Piotr Grabowski (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-24 11:51
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Piotr Grabowski (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-24 11:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-24 11:44
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-24 11:44
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karolina Pierchała (Podinspektor GM-I) dnia 2023-11-24 11:25
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Pawlik (Podinspektor GM-II) dnia 2023-11-24 11:24
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Pawlik (Podinspektor GM-II) dnia 2023-11-24 11:24
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady D
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-24 11:24
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karolina Pierchała (Podinspektor GM-I) dnia 2023-11-24 11:22
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Anna Pawlik (Podinspektor GM-II) dnia 2023-11-24 11:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-24 11:01
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-24 11:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-24 10:44
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-24 10:44
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-11-24 10:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-24 10:25
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-24 10:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-24 10:04
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-24 10:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Piotr Grabowski (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-24 09:32
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Piotr Grabowski (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-24 09:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-24 09:29
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-24 09:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-24 09:15
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-24 09:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-24 09:05
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-24 09:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-24 09:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-24 08:56
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-24 08:56
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-24 08:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-24 08:48
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-24 08:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-24 08:31
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-24 08:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-24 08:29
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-24 08:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-24 08:10
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-24 08:10
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Referent M) dnia 2023-11-24 08:10
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-24 08:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-24 07:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-24 07:48
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-11-24 07:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-24 07:46
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-24 07:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-24 07:43
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-24 07:30
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2023-11-24 06:00
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-23 17:42
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-23 17:28
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-23 17:18
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-23 17:16
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grzegorz Górecki (Inspektor SKZ-III) dnia 2023-11-23 17:11
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II) dnia 2023-11-23 17:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-23 16:41
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-23 16:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-23 16:25
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-23 16:22
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-23 16:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-23 16:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-23 16:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III) dnia 2023-11-23 14:31
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III) dnia 2023-11-23 14:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III) dnia 2023-11-23 14:30
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III) dnia 2023-11-23 14:30
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-23 13:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-23 13:45
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-23 13:44
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-23 13:44
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-23 13:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-23 13:32
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-23 13:32
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-23 13:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-23 13:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-23 13:29
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-23 13:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-23 13:27
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-23 13:27
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-23 13:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-23 13:25
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-23 13:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-23 13:24
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-23 13:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-23 13:23
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-23 13:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-23 13:08
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-11-23 13:03
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-11-23 13:02
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-23 12:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-23 12:50
Podstawowa kwota dotacji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Katarzyna Seifert (Starszy Inspektor E-I) dnia 2023-11-23 11:46
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Seifert (Starszy Inspektor E-I) dnia 2023-11-23 11:45
Biuro rzeczy znalezionych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Anna Tosta (Główny Specjalista Pd-II) dnia 2023-11-23 10:45
Sesje Rady Miasta
Opis: Wycofano spotkanie
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-23 09:51
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-23 09:51
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-23 09:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-23 09:39
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-23 09:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-23 09:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-23 09:37
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-23 09:37
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-23 09:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-23 09:35
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Dzierżęga (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-23 09:35
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Dzierżęga (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-23 09:27
Aktualności
Opis: Opublikowano
Opublikował: Izabela Dzierżęga (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-23 09:23
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Dzierżęga (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-23 09:23
Aktualności
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Izabela Dzierżęga (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-23 09:22
Aktualności
Opis: Opublikowano
Opublikował: Izabela Dzierżęga (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-23 09:22
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Dzierżęga (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-23 09:22
Aktualności
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Izabela Dzierżęga (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-23 09:20
Aktualności
Opis: Zaktualizowano
Opublikował: Izabela Dzierżęga (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-23 09:20
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Dzierżęga (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-23 09:20
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Dzierżęga (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-23 09:19
Aktualności
Opis: Opublikowano
Opublikował: Izabela Dzierżęga (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-23 09:19
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II) dnia 2023-11-23 09:17
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II) dnia 2023-11-23 09:17
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Zagłoby 36
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Referent M) dnia 2023-11-23 08:48
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: ogłoszenie II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Przemysłowej 14
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Referent M) dnia 2023-11-23 08:47
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: ogłoszenie II przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Prostej
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Referent M) dnia 2023-11-23 08:43
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: ogłoszenie II przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Cedrowej
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Referent M) dnia 2023-11-23 08:41
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2023-11-23 08:34
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Błaszkiewicz (Starszy Specjalista SKZ-III) dnia 2023-11-23 08:28
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-11-23 08:07
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2023-11-23 06:00
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-22 14:49
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-11-22 14:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-22 14:19
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-22 14:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-22 14:10
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-22 14:10
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 14:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 14:07
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-22 14:07
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-22 14:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-22 14:02
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-22 14:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-22 13:47
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-22 13:47
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe pierwsze
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-11-22 13:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-22 13:13
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-22 13:13
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-11-22 13:04
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-22 12:45
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-22 12:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 12:30
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 12:30
Posiedzenia Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-22 12:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-22 12:27
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-22 12:27
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 12:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 12:25
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 12:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 12:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 12:23
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 12:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 12:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 12:22
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 12:22
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 12:22
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-11-22 12:22
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 12:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 12:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 12:21
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 12:21
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 12:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 12:20
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 12:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 12:19
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 12:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 12:18
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-11-22 12:18
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Monika Dubiel (Podinspektor G-I) dnia 2023-11-22 12:09
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 12:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 12:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-22 12:03
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-22 12:03
Aktualności
Opis: Opublikowano
Opublikował: Izabela Dzierżęga (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-22 12:02
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Dzierżęga (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-22 12:02
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Jarosław Kotas (Podinspektor MPU) dnia 2023-11-22 12:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 11:54
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 11:54
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 11:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 11:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 11:51
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 11:51
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 11:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 11:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 11:50
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 11:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 11:48
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 11:48
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 11:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 11:47
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 11:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 11:46
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 11:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 11:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-22 11:43
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-22 11:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 11:43
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 11:43
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 11:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 11:42
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 11:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 11:41
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 11:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 11:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-22 11:29
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-22 11:29
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Dziewior (Inspektor MPU) dnia 2023-11-22 10:48
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
Opublikował: Joanna Swadźba (Główny Specjalista M) dnia 2023-11-22 10:17
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-11-22 10:11
Posiedzenia Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-22 09:57
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karolina Pierchała (Podinspektor GM-I) dnia 2023-11-22 09:49
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Sprzątaczka w Wydziale Technicznym, Referacie Gospodarczym (3/4 etatu) - 2 stanowisk
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-11-22 09:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-22 09:16
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-22 09:16
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-11-22 09:10
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-11-22 09:09
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-11-22 08:53
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-11-22 08:51
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-11-22 08:49
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-11-22 08:44
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-11-22 08:43
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22 08:29
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
Opublikował: Joanna Swadźba (Główny Specjalista M) dnia 2023-11-22 08:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-22 08:12
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-22 08:12
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2023-11-22 06:00
Centrum Inwestycji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Agnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III) dnia 2023-11-21 15:21
Centrum Inwestycji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Agnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III) dnia 2023-11-21 15:14
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Pawlik (Podinspektor GM-II) dnia 2023-11-21 14:42
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Pawlik (Podinspektor GM-II) dnia 2023-11-21 14:42
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-21 14:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-21 14:38
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Anna Pawlik (Podinspektor GM-II) dnia 2023-11-21 14:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-21 14:17
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-21 14:17
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-11-21 14:02
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Dzierżęga (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-21 13:57
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-11-21 13:22
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-11-21 13:22
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wydatkowania środków finansowych na organizację imprezy integracyjnej "Mikołaja" dla dzieci dzielnic
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-21 12:50
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wydatkowania środków finansowych na organizację imprezy integracyjnej i poczęstunku dla Seniorów dzi
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-21 12:43
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-21 12:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-21 12:24
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-21 12:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-21 12:24
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-21 12:24
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-21 12:23
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Organizacji wydarzenia o charakterze kulturalnym pn.:"Dzień Seniora" - zaproszenia
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-21 12:19
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Zakupu namiotu
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-21 12:17
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Zakupu zestawu ławek i stołu
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-21 12:15
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-11-21 12:14
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków ratowników OSP i kandydatów na strażaków
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-11-21 11:35
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-11-21 11:34
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-11-21 11:33
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Jarosław Kotas (Podinspektor MPU) dnia 2023-11-21 10:00
Wyniki postępowań
Opis: Opublikowano dokument: Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie miasta Rybnika
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2023-11-21 09:29
Wyniki postępowań
Opis: Opublikowano dokument: Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie miasta Rybnika
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2023-11-21 09:28
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Korekta oświadczenia majątkowego
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-21 08:31
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-21 08:19
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-21 08:17
Posiedzenia Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-21 08:08
Posiedzenia Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-21 07:56
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-21 07:54
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Patrycja Trybuś-Matuła (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-21 07:49
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Jarosław Kotas (Podinspektor MPU) dnia 2023-11-21 07:39
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2023-11-21 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-20 15:26
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-20 15:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Piotr Grabowski (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-20 15:11
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-20 15:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-20 14:56
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-20 14:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-20 14:39
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-20 14:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-20 14:07
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-20 14:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-20 13:55
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-20 13:55
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marcin Bernacki (Młodszy Referent MPU) dnia 2023-11-20 13:45
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-20 13:02
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady D
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-20 12:14
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wydatkowania środków finansowych na zakup warnika do wody
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-20 12:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Inspektor SO-II) dnia 2023-11-20 11:30
Fundacje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Inspektor SO-I) dnia 2023-11-20 11:30
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michał Adamik (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-11-20 10:30
Mieszkania do remontu
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie o mieszkaniach do remontu
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2023-11-20 10:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-20 08:56
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-20 08:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-20 08:55
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-20 08:55
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-20 08:29
Posiedzenia Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-20 07:51
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2023-11-20 06:00
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-11-17 12:26
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II) dnia 2023-11-17 12:15
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II) dnia 2023-11-17 12:15
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-17 12:09
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-17 12:07
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II) dnia 2023-11-17 12:06
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-17 12:05
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-11-17 12:05
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-17 12:03
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-17 12:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-17 12:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-17 11:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-17 11:54
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-17 11:54
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-17 11:53
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-17 11:52
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-17 11:50
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-17 11:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-17 11:41
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-17 11:41
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-11-17 11:37
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe pierwsze
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-11-17 11:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-17 11:16
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-17 11:16
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe pierwsze
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-11-17 11:12
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-11-17 11:02
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karolina Pierchała (Podinspektor GM-I) dnia 2023-11-17 11:00
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe pierwsze
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-11-17 10:54
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-17 10:53
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-17 10:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-17 10:52
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-17 10:52
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-17 10:50
Petycje
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-17 10:50
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-17 10:48
Petycje
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-17 10:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-17 10:46
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-17 10:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-17 10:45
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-17 10:45
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-17 10:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-17 10:41
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-17 10:41
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-17 10:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-17 10:40
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-17 10:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-17 10:40
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-17 10:40
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-17 10:40
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-17 10:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-17 10:38
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-17 10:38
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-17 10:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-17 10:37
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-17 10:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-17 10:37
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-17 10:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-17 10:37
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-17 10:37
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-17 10:37
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-17 10:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-17 10:36
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-17 10:36
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-17 10:36
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-17 10:36
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grzegorz Górecki (Inspektor SKZ-III) dnia 2023-11-17 10:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-17 10:12
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-17 10:12
Spółki z udziałem Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Dorota Masłowska (Dyrektor Centrum SKZ-I) dnia 2023-11-17 10:07
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Błaszkiewicz (Starszy Specjalista SKZ-III) dnia 2023-11-17 09:54
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Organizacji wydarzenia związanego z dniem Świętego Mikołaja w dniu 06.12.2023 roku
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-17 09:28
Posiedzenia Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-17 09:23
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Realizacji zadania "Spotkanie noworoczne dla mieszkańców dzielnicy", ujętego w wykazie propozycji do
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-17 09:16
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Realizacji zadania "Wigilia dla Samotnych - spotkanie integracyjne", ujętego w wykazie propozycji do
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-17 09:06
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-17 08:44
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Zmiany uchwały Rady Dzielnicy odnośnie propozycji wydatkowania środków finansowych zarezerwowanych w
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-17 08:28
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michał Adamik (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-11-17 08:15
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Edyta Kania (Starszy Inspektor M) dnia 2023-11-17 08:10
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-17 07:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-17 07:38
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-17 07:38
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2023-11-17 06:00
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-11-16 17:39
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-16 17:26
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-16 17:24
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-16 17:22
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-16 17:19
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-16 17:16
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-16 17:15
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-16 17:10
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Termomodernizacja obiektów z podziałem na cztery zadania: Zadanie 1 – Termomodernizacja budynku Prz
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-11-16 17:08
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-16 17:08
Tryb konkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-16 14:58
Tryb konkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-16 14:52
Tryb konkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-16 14:46
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-16 14:32
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karolina Pierchała (Podinspektor GM-I) dnia 2023-11-16 14:30
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-16 13:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-16 12:54
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-16 12:54
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Inspektor w Centrum Inwestycji, Referacie Zarządzania Inwestycjami
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-11-16 12:34
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Aleksandra Dronszczyk (Młodszy Referent PS-I) dnia 2023-11-16 11:46
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Aleksandra Dronszczyk (Młodszy Referent PS-I) dnia 2023-11-16 11:44
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Justyna Jaros (Specjalista GM-V) dnia 2023-11-16 11:29
Tryb konkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Dzierżęga (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-16 11:10
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady D
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-16 10:54
Tryb konkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bogusława Tyma (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-16 10:35
Tryb konkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bogusława Tyma (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-16 10:26
Tryb konkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Dzierżęga (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-16 09:52
Tryb konkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-16 09:44
Tryb konkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michał Adamik (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-11-16 09:39
Tryb konkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-16 09:26
Tryb konkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-16 09:19
Tryb konkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-16 09:11
Tryb konkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-16 09:02
Tryb konkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-16 09:01
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-16 08:47
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-16 08:46
Tryb konkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Aleksandra Dronszczyk (Młodszy Referent PS-I) dnia 2023-11-16 08:27
Wydział Spraw Obywatelskich
Opis: Korekta redaktorska
Opublikował: Andrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO) dnia 2023-11-16 08:25
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Andrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO) dnia 2023-11-16 08:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-16 07:57
Pozostałe jednostki organizacyjne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-16 07:57
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2023-11-16 07:48
Aktualności
Opis: Opublikowano
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2023-11-16 07:46
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2023-11-16 07:46
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2023-11-16 06:00
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-15 14:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-15 14:48
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-15 14:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-15 14:48
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-15 14:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-15 14:48
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-15 14:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-15 14:47
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-15 14:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-15 14:47
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-15 14:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-15 14:46
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-15 14:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-15 14:46
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-15 14:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-15 14:46
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-15 14:42
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-15 14:35
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Tomasz Strączek (Inspektor Fn) dnia 2023-11-15 14:13
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Tomasz Strączek (Inspektor Fn) dnia 2023-11-15 14:11
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Inspektor w Wydziale Architektury, Referacie Budownictwa
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-11-15 13:59
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Inspektor w Wydziale Architektury, Referacie Budownictwa
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-11-15 13:59
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Anna Pawlik (Podinspektor GM-II) dnia 2023-11-15 11:40
Posiedzenia Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-15 11:28
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2023-11-15 11:20
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2023-11-15 11:16
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-11-15 11:11
Organy opiniodawcze
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Michał Adamik (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-11-15 10:14
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-15 09:58
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Błaszkiewicz (Starszy Specjalista SKZ-III) dnia 2023-11-15 09:37
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-15 08:35
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-15 08:34
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-15 08:26
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-15 08:26
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-15 08:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-15 08:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-15 08:13
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-15 08:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2023-11-15 07:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2023-11-15 07:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2023-11-15 07:54
Posiedzenia Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-15 07:41
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2023-11-15 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-14 15:25
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-14 15:25
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-14 15:22
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-14 15:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-14 14:58
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-14 14:58
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-14 14:55
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-14 14:55
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-14 14:38
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-14 14:38
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karolina Pierchała (Podinspektor GM-I) dnia 2023-11-14 14:07
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karolina Pierchała (Podinspektor GM-I) dnia 2023-11-14 14:03
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2023-11-14 13:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-14 13:08
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-14 13:08
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-14 12:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-14 12:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-14 12:15
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-14 12:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Piotr Grabowski (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-14 12:13
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-14 12:13
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Błaszkiewicz (Starszy Specjalista SKZ-III) dnia 2023-11-14 10:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-14 09:49
Prezydent Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista OU-I) dnia 2023-11-14 09:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-14 09:38
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-14 09:38
Magistrat
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista OU-I) dnia 2023-11-14 09:36
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Samodzielny Referent w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-11-14 09:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-14 09:06
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-14 09:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-14 08:50
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-14 08:50
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Samodzielny Referent w Wydziale Podatków, Referacie Rachunkowości Podatkowej, Windyk
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-11-14 08:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-14 08:39
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-14 08:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-14 08:27
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-14 08:27
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-11-14 08:25
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-11-14 08:25
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-11-14 08:23
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-11-14 08:22
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-11-14 08:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-14 08:19
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-14 08:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Piotr Grabowski (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-14 08:05
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Piotr Grabowski (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-14 08:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-14 07:56
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-14 07:56
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2023-11-14 06:00
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Odwiedzin mieszkańców Kamienia przebywających w MDPS
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-13 15:21
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Organizacji "Mikołaja"
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-13 15:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-13 15:15
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-13 15:15
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Organizacji spotkania okolicznościowego z klubem sportowym TKKF "Jedność Grabownia-Golejów" i OSP G
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-13 15:14
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Organizacji spotkania okolicznościowego z klubem sportowym TKKF "Jedność Grabownia-Golejów" OSP Gra
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-13 15:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-13 15:02
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-13 15:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-13 14:49
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-13 14:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-13 14:40
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-13 14:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-13 14:39
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-13 14:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-13 14:38
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-13 14:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-13 13:55
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-13 13:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-13 13:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-13 13:52
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-13 13:52
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-13 13:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-13 13:38
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-13 13:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-13 13:24
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-13 13:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-13 13:05
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-13 13:05
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-13 12:04
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-13 12:03
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-13 12:03
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-13 12:02
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-13 12:01
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-13 12:01
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-13 12:00
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-13 11:59
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-13 11:58
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-13 11:55
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-11-13 11:54
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-11-13 11:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-13 11:50
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-13 11:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-13 11:44
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-13 11:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-13 11:33
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-13 11:33
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-13 10:54
Mieszkania do remontu
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie o mieszkaniach do remontu
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2023-11-13 10:52
Mieszkania do zasiedlenia
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie o mieszkaniu do zasiedlenia w ramach najmu socjalnego lokalu dla osób umieszczonych na li
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2023-11-13 10:52
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Pawlik (Podinspektor GM-II) dnia 2023-11-13 10:33
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Pawlik (Podinspektor GM-II) dnia 2023-11-13 10:33
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Anna Pawlik (Podinspektor GM-II) dnia 2023-11-13 10:09
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-13 09:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-13 09:37
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Współorganizacji wydarzenia o charakterze kulturalnym i edukacyjnym pt. "Spotkanie opłatkowe" - w s
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-13 08:48
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Współorganizacji wydarzenia o charakterze kulturalnym i edukacyjnym pt. "Mikołajki" - w sali gimnast
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-13 08:44
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2023-11-13 06:00
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-11-10 12:55
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-10 12:48
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-10 12:46
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-10 12:44
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-10 12:39
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-10 12:28
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-10 12:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-10 12:03
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-10 12:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-10 11:52
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-10 11:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-10 11:50
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-10 11:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-10 11:36
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-10 11:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-10 11:35
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-10 11:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-10 11:33
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-10 11:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-10 11:29
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-10 11:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-10 11:28
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-10 11:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-10 11:24
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-10 11:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-10 11:19
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-10 11:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-10 11:12
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-10 11:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-10 11:07
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-10 11:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-10 10:59
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-10 10:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-10 10:43
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-10 10:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Piotr Grabowski (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-10 09:59
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Piotr Grabowski (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-10 09:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-10 09:51
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-10 09:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-10 09:48
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-10 09:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-10 09:40
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-10 09:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-10 09:13
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-10 09:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-10 09:04
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-10 09:04
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-10 09:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-10 09:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-10 08:58
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-10 08:58
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2023-11-10 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-09 17:33
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-09 17:33
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-09 17:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-09 17:26
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-09 17:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Piotr Grabowski (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-09 17:18
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Piotr Grabowski (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-09 17:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-09 17:16
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-09 17:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-09 17:01
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-09 17:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-09 16:55
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-09 16:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-09 16:47
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-09 16:47
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-09 16:47
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-09 16:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-09 16:39
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-09 16:39
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-09 16:38
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-09 16:32
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-09 16:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-09 14:47
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-09 14:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-09 14:28
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-09 14:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-09 13:57
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-09 13:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-09 13:34
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-09 13:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-09 13:07
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-09 13:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-09 11:43
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-09 11:43
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-09 10:38
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-09 10:34
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-09 10:13
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-09 10:11
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-09 10:09
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-09 09:49
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-09 09:41
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Organizacji Spotkania Opłatkowego z Klubem Seniorów
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-09 09:25
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Organizacji Spotkania Mikołajkowego dla dzieci z Grabowni
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-09 09:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-09 08:15
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-09 08:15
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2023-11-09 06:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-08 14:16
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-08 14:16
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-08 14:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-08 14:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-08 14:10
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-08 14:10
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-08 14:07
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-08 14:07
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-08 14:04
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-08 14:04
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karolina Pierchała (Podinspektor GM-I) dnia 2023-11-08 13:38
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Współorganizacji "Biesiady Śląskiej" i wydatkowania środków na ten cel
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-08 13:23
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Organizacji "Mikołaja dla dzieci z dzielnicy" i wydatkowania środków na ten cel
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-08 13:19
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II) dnia 2023-11-08 13:04
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II) dnia 2023-11-08 13:04
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II) dnia 2023-11-08 12:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-08 12:32
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-08 12:32
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-08 12:11
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-08 12:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-08 11:54
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-08 11:54
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe pierwsze
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-11-08 11:17
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-08 10:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-08 09:51
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-08 09:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-08 09:33
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-08 09:33
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Publikacja ogłoszeń w prasie na 2024 r.
Opublikował: Monika Mirowska-Żak (Główny Specjalista M) dnia 2023-11-08 07:26
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Publikacja ogłoszeń w prasie na 2024 r.
Opublikował: Monika Mirowska-Żak (Główny Specjalista M) dnia 2023-11-08 07:24
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2023-11-08 06:00
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Siedlaczek (Inspektor R) dnia 2023-11-07 15:55
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Siedlaczek (Inspektor R) dnia 2023-11-07 15:36
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-07 15:22
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-07 15:20
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Siedlaczek (Inspektor R) dnia 2023-11-07 15:20
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Wydruk i dostawa kalendarzy promocyjnych na 2024 rok
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2023-11-07 14:32
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe pierwsze
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-11-07 14:17
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-11-07 14:13
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe pierwsze
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-11-07 14:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-07 13:47
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-07 13:47
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-11-07 13:41
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-07 13:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-07 13:14
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-07 13:14
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-07 12:19
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-07 12:16
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-07 12:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-07 11:50
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-07 11:50
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-07 11:27
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-07 09:06
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-07 09:04
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-07 09:02
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-07 09:00
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michał Adamik (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-11-07 08:19
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę
Opublikował: Daria Zdyb (Starszy Inspektor M) dnia 2023-11-07 07:46
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2023-11-07 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-06 15:27
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-06 15:27
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-06 15:05
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Karolina Pierchała (Podinspektor GM-I) dnia 2023-11-06 15:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Karolina Pierchała (Podinspektor GM-I) dnia 2023-11-06 15:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-06 14:17
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-11-06 13:59
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-11-06 13:52
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-11-06 13:33
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-11-06 13:26
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-11-06 13:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-06 13:06
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-06 13:06
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-06 12:00
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-06 11:03
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-06 10:14
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-06 10:14
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Jarosław Kotas (Podinspektor MPU) dnia 2023-11-06 10:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Jarosław Kotas (Podinspektor MPU) dnia 2023-11-06 10:09
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Korekta oświadczenia majątkowego
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-06 10:08
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Jarosław Kotas (Podinspektor MPU) dnia 2023-11-06 10:04
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Jarosław Kotas (Podinspektor MPU) dnia 2023-11-06 10:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-06 09:08
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-06 09:08
Spółki z udziałem Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Dorota Masłowska (Dyrektor Centrum SKZ-I) dnia 2023-11-06 09:05
Spółki z udziałem Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Dorota Masłowska (Dyrektor Centrum SKZ-I) dnia 2023-11-06 09:04
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Dorota Masłowska (Dyrektor Centrum SKZ-I) dnia 2023-11-06 09:04
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Dorota Masłowska (Dyrektor Centrum SKZ-I) dnia 2023-11-06 09:04
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Dorota Masłowska (Dyrektor Centrum SKZ-I) dnia 2023-11-06 09:04
Spółki z udziałem Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Dorota Masłowska (Dyrektor Centrum SKZ-I) dnia 2023-11-06 09:02
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Dorota Masłowska (Dyrektor Centrum SKZ-I) dnia 2023-11-06 09:02
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Dorota Masłowska (Dyrektor Centrum SKZ-I) dnia 2023-11-06 08:54
Mieszkania do remontu
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie o mieszkaniach do remontu
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2023-11-06 08:43
Mieszkania do zasiedlenia
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie o mieszkaniach do zasiedlenia
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2023-11-06 08:43
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Realizacji zadania "Dzielnicowe obchody Narodowego Święta Niepodległości", ujętego w wykazie propozy
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-06 08:36
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-06 07:59
Posiedzenia Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-06 07:42
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-11-06 07:39
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-11-06 07:39
Posiedzenia Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-06 07:35
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2023-11-06 06:00
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Beata Piwowar (Starszy Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-03 12:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-03 12:33
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-03 12:33
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-03 11:48
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-11-03 11:44
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-11-03 11:43
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-11-03 11:42
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-11-03 11:40
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-11-03 11:39
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-11-03 11:38
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-11-03 11:37
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-11-03 11:36
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2023-11-03 11:36
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-11-03 11:35
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-11-03 11:35
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-11-03 11:33
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-11-03 11:32
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-11-03 11:31
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Korekta oświadczenia majątkowego
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-03 11:27
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-11-03 11:25
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-03 10:36
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-03 10:36
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-03 10:36
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-03 10:35
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-03 10:34
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-03 10:33
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-03 10:33
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-03 10:32
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-03 10:31
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-03 10:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Wiśniewska-Mazurek (Referent MPU) dnia 2023-11-03 10:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-03 10:15
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-11-03 10:15
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grzegorz Górecki (Inspektor SKZ-III) dnia 2023-11-03 09:52
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grzegorz Górecki (Inspektor SKZ-III) dnia 2023-11-03 09:31
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-03 09:06
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Rady Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-03 09:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Piotr Grabowski (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-03 08:50
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Piotr Grabowski (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-03 08:50
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-11-03 07:54
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-11-03 07:54
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-11-03 07:04
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-11-03 07:04
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2023-11-03 06:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-02 18:19
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-02 18:19
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-02 17:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Piotr Grabowski (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-02 17:49
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Piotr Grabowski (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-02 17:49
 
 
Odsłon strony: 187554 Metryka
Redaktor: Przemysław Szulc (Główny Specjalista C)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-04-26 Zmiana redaktora stronyPrzemysław Szulc (Główny Specjalista C)
2015-04-28 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2009-11-25 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)