Zawartość archiwalna. Zobacz aktualną wersję.

W celu odszukania dokumentu opublikowanego w serwisie mają Państwo do dyspozycji trzy metody: wyszukanie słów w pliku (treści dokumentu), po numerze dokumentu lub numerze sprawy.
W przypadku wyszukania słów w pliku dokumentu, zostanie wyświetlony wykaz dokumentów zawierających wszystkie podane słowa. Słowa oddzielone spacją będą zawarte w wyszukanym pliku, mogą jednak wystąpić w dowolnej kolejności.
W celu zapewnienia szybkości działania wykaz zawiera tylko 50 pozycji, a dokumenty są ułożone w zależności od daty pliku (utworzenia/modyfikacji). Jeżeli na wykazie spodziewają się Państwo znaleźć starsze dokumenty prosimy po szukanych słowach wpisać frazę „data:” i podać datę w formacie RRRR-MM-DD (np. fraza „uchwała rady miasta data:2005-01-01”  wyszuka pliki zawierające słowa „uchwała”, „rada” i „miasta” , które powstały 1 stycznia 2005 r. i wcześniej).

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Nazwa dokumentu
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-04-19
Pokaż
- załącznik_bip.rtf
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-04-19
Pokaż
- Program Funkcionalno-Użytkowy
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-04-19
Pokaż
- ul. Żorska.pdf
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-04-19
Pokaż
- ul. Gliwicka.pdf
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-04-19
Pokaż
- ul.Słoneczna.pdf
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-04-19
Pokaż
- Raciborska Dworek (za Plazą).pdf
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-04-19
Pokaż
- Powstańców Śląskich.pdf
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-04-19
Pokaż
- Piasta.pdf
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-04-19
Pokaż
- Cegielniana.pdf
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-04-19
Pokaż
- Arki Bożka 51.pdf
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-04-19
Pokaż
- zebrzydowicka ..pdf
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-04-19
Pokaż
- wygaszenie pozwolenia zintegrowanego dla Sego Sp. z o.o..pdf
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-19
Pokaż
- pozwolenie zintegrowane dla Sego Sp. z o.o. o znaku Ek-I.6223.7.2015.pdf
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-19
Pokaż
- Przedmiar dla zadania 2
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-04-19
Pokaż
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-04-19
Pokaż
Zadanie nr 1: Nowe punkty świetlne w dzielnicach (projektuj i buduj) Zadanie nr 2: Odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym uszkodzonych w trakcie kolizji drogowych - Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-04-19
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-04-19
Pokaż
Przystanku autobusowego na ul Reymonta Od: Franciszek Kurpanik - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-19
Pokaż
Podświetlenia mostu na ul. Obwiednia Południowa Od: Franciszek Kurpanik - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-19
Pokaż
Wersji drukowanej rozkładu jazdy autobusów. Od: Franciszek Kurpanik - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-19
Pokaż
Zapytanie w sprawie drogi Racibórz- Pszczyna (Od: karolszymura1 ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-19
Pokaż
wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia - nowy plik.rtf
Opublikował: Lucyna Piszczek (Inspektor M-I) dnia 2019-04-19
Pokaż
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-04-19
Pokaż
- zmiana pozwolenia zintegrowanego dla EC Chwałowice o znaku Ek-I.6223.6.2016.pdf
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-19
Pokaż
Remont ulicy Patriotów (Od: Joanna Brzózka ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-19
Pokaż
Remont ulicy Patriotów (Od: Joanna Brzózka ) - odpowiedź
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-19
Pokaż
Remont ulicy Boguszowickiej (Od: Joanna Brzózka - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-19
Pokaż
Remont ulicy Boguszowickiej (Od: Joanna Brzózka - odpowiedź
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-19
Pokaż
- pozwolenie zintegrowane EC Chwałowice o znaku Ek-I.6223.6.2015.pdf
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-19
Pokaż
interpelacja w sprawie sposobu realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do roku 2020 Od: Arkadiusz Szweda - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-19
Pokaż
interpelacja w sprawie sposobu realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do roku 2020 Od: Arkadiusz Szweda - odpowiedź
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-19
Pokaż
- Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Ciepłowni Chwałowice.pdf
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-19
Pokaż
interpelacja w sprawie nagród i premii w Urzędzie Miasta Rybnika Od: Arkadiusz Szweda - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-19
Pokaż
interpelacja w sprawie nagród i premii w Urzędzie Miasta Rybnika Od: Arkadiusz Szweda - odpowiedź
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-19
Pokaż
- Zmiana pozwolenia zintegrowanego.pdf
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-19
Pokaż
- Edytowalna wersja formularza JEDZ
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-04-19
Pokaż
- JEDZ w formacie xml
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-04-19
Pokaż
- Identyfikator postępowania.doc
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-04-19
Pokaż
- KluczPub_Oferta_PostepowanieID_bbbe39d1-bc8e-4b03-8184-c32138f1f3a1.asc
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-04-19
Pokaż
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-04-19
Pokaż
- Załącznik 2d
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-04-19
Pokaż
Ubezpieczenie jednostek pływających Zespołu Szkół Sportowych w Rybniku - Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-04-19
Pokaż
- Oferta Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku na zadanie pn. Wolontariat seniorów.pdf
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-04-19
Pokaż
- formularz zgłoszenia uwag.docx
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-04-19
Pokaż
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej - nowy plik.rtf
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2019-04-19
Pokaż
Wykaz gminnych nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia - nowy plik.rtf
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2019-04-19
Pokaż
- Przedmiar robót- remont schodów stara część UM.pdf
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-04-19
Pokaż
- Specyfikacja techniczna - remont schodów
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-04-19
Pokaż
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-04-19
Pokaż
 
 
Odsłon strony: 985 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2013-08-07 Korekta redaktorska Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2013-08-07 zmiana sposobu wyszukiwania Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2013-08-01 Aktualizacja treści Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2011-02-03 Aktualizacja treści Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż
2011-01-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż
2011-01-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż