Zawartość archiwalna. Zobacz aktualną wersję.

W celu odszukania dokumentu opublikowanego w serwisie mają Państwo do dyspozycji trzy metody: wyszukanie słów w pliku (treści dokumentu), po numerze dokumentu lub numerze sprawy.
W przypadku wyszukania słów w pliku dokumentu, zostanie wyświetlony wykaz dokumentów zawierających wszystkie podane słowa. Słowa oddzielone spacją będą zawarte w wyszukanym pliku, mogą jednak wystąpić w dowolnej kolejności.
W celu zapewnienia szybkości działania wykaz zawiera tylko 50 pozycji, a dokumenty są ułożone w zależności od daty pliku (utworzenia/modyfikacji). Jeżeli na wykazie spodziewają się Państwo znaleźć starsze dokumenty prosimy po szukanych słowach wpisać frazę „data:” i podać datę w formacie RRRR-MM-DD (np. fraza „uchwała rady miasta data:2005-01-01”  wyszuka pliki zawierające słowa „uchwała”, „rada” i „miasta” , które powstały 1 stycznia 2005 r. i wcześniej).

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Nazwa dokumentu
- Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-01-17
Pokaż
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-01-17
Pokaż
- pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-01-17
Pokaż
- odpowiedź
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-01-17
Pokaż
- korekta 08.01.2020.pdf
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-01-17
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-01-17
Pokaż
- pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-01-16
Pokaż
- korekta 13.01.2020.pdf
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-01-16
Pokaż
- Ogłoszenie.pdf
Opublikował: Monika Dubiel (Samodzielny Referent G-II) dnia 2020-01-16
Pokaż
- pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-01-16
Pokaż
- formularz zgłaszania uwag.doc
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2020-01-16
Pokaż
- Oferta.pdf
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2020-01-16
Pokaż
- Odpowiedź na pytanie
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-01-16
Pokaż
- Obwieszczenie
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2020-01-16
Pokaż
- pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-01-16
Pokaż
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-01-16
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-01-16
Pokaż
- Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych na 2020 r.rtf
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2020-01-15
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-01-15
Pokaż
- Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 26.11.2019 r.
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-01-15
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-01-15
Pokaż
- Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 10.12.2019 r.
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-01-15
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-01-15
Pokaż
- formularz zgłaszania uwag.doc
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2020-01-15
Pokaż
- Oferta.pdf
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2020-01-15
Pokaż
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-01-15
Pokaż
- Nabór - Główny Specjalista - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Górnictwa.rtf
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2020-01-15
Pokaż
- Załącznik Nr 1: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.rtf
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2020-01-15
Pokaż
- Załącznik nr 2: Formularz oświadczeń.rtf
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2020-01-15
Pokaż
- Obowiązek informacyjny - RODO.rtf
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2020-01-15
Pokaż
- Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18.12.2019 r.
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-01-15
Pokaż
- wyciąg z dokumentacji projektowej dla przebudowy i adaptacji pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 35
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-01-14
Pokaż
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-01-14
Pokaż
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku w dzielnicy Chwałowice - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi pożarowej i placu zabaw w ramach ww. zadania. - Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-01-14
Pokaż
- Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-01-14
Pokaż
- Roboty budowlane_6_przedmiar
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-01-14
Pokaż
- A-16 ZESTAWIENIE STOLARKI
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-01-14
Pokaż
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-01-14
Pokaż
Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu – maksymalnie do 4090,32 cm2 - Zapytanie ofertowe
Opublikował: Jolanta Swoboda (Inspektor SMk) dnia 2020-01-14
Pokaż
- Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-01-14
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-01-14
Pokaż
- Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-01-14
Pokaż
- formularz zgłaszania uwag.doc
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2020-01-13
Pokaż
- Oferta.pdf
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2020-01-13
Pokaż
- formularz zgłaszania uwag.doc
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2020-01-13
Pokaż
- Oferta.pdf
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2020-01-13
Pokaż
- pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-01-13
Pokaż
- odpowiedź
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-01-13
Pokaż
- pismo radnego 2
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-01-13
Pokaż
- II kwartał 2019 r.
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Samodzielny Referent Fn) dnia 2020-01-13
Pokaż
 
 
Odsłon strony: 985 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II)
2013-08-07 Korekta redaktorska Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-07 zmiana sposobu wyszukiwania Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-01 Aktualizacja treści Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2011-02-03 Aktualizacja treści Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I)