Zawartość archiwalna. Zobacz aktualną wersję.

W celu odszukania dokumentu opublikowanego w serwisie mają Państwo do dyspozycji trzy metody: wyszukanie słów w pliku (treści dokumentu), po numerze dokumentu lub numerze sprawy.
W przypadku wyszukania słów w pliku dokumentu, zostanie wyświetlony wykaz dokumentów zawierających wszystkie podane słowa. Słowa oddzielone spacją będą zawarte w wyszukanym pliku, mogą jednak wystąpić w dowolnej kolejności.
W celu zapewnienia szybkości działania wykaz zawiera tylko 50 pozycji, a dokumenty są ułożone w zależności od daty pliku (utworzenia/modyfikacji). Jeżeli na wykazie spodziewają się Państwo znaleźć starsze dokumenty prosimy po szukanych słowach wpisać frazę „data:” i podać datę w formacie RRRR-MM-DD (np. fraza „uchwała rady miasta data:2005-01-01”  wyszuka pliki zawierające słowa „uchwała”, „rada” i „miasta” , które powstały 1 stycznia 2005 r. i wcześniej).

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Nazwa dokumentu
- Zmodyfikowany formularz oferty - załącznik nr 1 - dla zadania 2
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-09-16
Pokaż
- Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-09-16
Pokaż
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-09-16
Pokaż
- Informacja o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz o terminach losowań.docx
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-09-16
Pokaż
Ogłoszenie mieszkań do remontu - Ogłoszenie mieszkań do remontu.odt
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2019-09-16
Pokaż
Ogłoszenie mieszkań do remontu - zakres remontu- Śląska 21b_4.xlsx
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2019-09-16
Pokaż
Ogłoszenie mieszkań do remontu - zakres remontu - Morcinka 13b_8.xls
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2019-09-16
Pokaż
- Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ulicy Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raciborską do granicy Miasta Rybnik".rtf
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-09-13
Pokaż
- Uchwała III SO RIO w Katowicach ws. opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Rybnika informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Samodzielny Referent Fn) dnia 2019-09-13
Pokaż
- Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-09-13
Pokaż
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-09-13
Pokaż
- Zarządzenie.pdf
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-09-13
Pokaż
- Załącznik.pdf
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-09-13
Pokaż
- Uzasadnienie.pdf
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-09-13
Pokaż
- Projekt uchwały.pdf
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-09-13
Pokaż
- Informacja o unieważnieniu postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-09-13
Pokaż
- Obowiązek informacyjny - RODO
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-09-13
Pokaż
- Załącznik Nr 2: Formularz oświadczeń
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-09-13
Pokaż
- Załącznik Nr 1: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-09-13
Pokaż
- Nabór - Inspektor w Wydziale Dróg, Referacie Budowy Drogi Regionalnej
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-09-13
Pokaż
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-09-13
Pokaż
- Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-09-13
Pokaż
- Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej z dnia 24.06.2019 r.
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-09-13
Pokaż
Podwyżka czynszu w mieszkaniach miejskich. (Od: andrzejwojaczek ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-09-13
Pokaż
- Zmodyfikowany formularz oferty - załącznik nr 1
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-09-13
Pokaż
- 1524_Ekspertyza.pdf
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-09-13
Pokaż
- uzupełnienie.zip
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-09-13
Pokaż
- Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-09-13
Pokaż
- Projekt uchwały.pdf
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-09-13
Pokaż
- uzasadnienie.pdf
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-09-13
Pokaż
- Formularz.pdf
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-09-13
Pokaż
- Zarządzenie.pdf
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-09-13
Pokaż
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-09-13
Pokaż
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-09-13
Pokaż
- Nabór na członka komisji na Asystencję.doc
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2019-09-12
Pokaż
- formularz zgŁoszeniowy na członka komisji.doc
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2019-09-12
Pokaż
- formularz zgloszeniowy na członka komisji.pdf
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2019-09-12
Pokaż
- Nabór na członka komisji na Asystencję.pdf
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2019-09-12
Pokaż
- Zarządzenie.pdf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-09-12
Pokaż
- załącznik.pdf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-09-12
Pokaż
- Zarządzenie.pdf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-09-12
Pokaż
- załącznik.pdf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-09-12
Pokaż
- Zarządzenie.pdf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-09-12
Pokaż
- załącznik.pdf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-09-12
Pokaż
Wyniki naboru - Dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-09-12
Pokaż
Droga na parking przy kościele NSPJ w Rybniku-Boguszowicach (Od: Joanna Brzózka ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-09-12
Pokaż
Droga na parking przy kościele NSPJ w Rybniku-Boguszowicach (Od: Joanna Brzózka ) - odpowiedź
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-09-12
Pokaż
Interpelacja- Mirela Szutka (Od: "Mirela Szutka" ) Interpelacja w sprawie naprawy chodnika na ul. Małachowskiego - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-09-12
Pokaż
Interpelacja- Mirela Szutka (Od: "Mirela Szutka" ) Interpelacja w sprawie naprawy chodnika na ul. Małachowskiego - odpowiedź
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-09-12
Pokaż
Ekrany akustyczne Chałbińskiego (Od: marian_f@wp.eu ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-09-12
Pokaż
 
 
Odsłon strony: 985 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II)
2013-08-07 Korekta redaktorska Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-07 zmiana sposobu wyszukiwania Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-01 Aktualizacja treści Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2011-02-03 Aktualizacja treści Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I)