Zawartość archiwalna. Zobacz aktualną wersję.

W celu odszukania dokumentu opublikowanego w serwisie mają Państwo do dyspozycji trzy metody: wyszukanie słów w pliku (treści dokumentu), po numerze dokumentu lub numerze sprawy.
W przypadku wyszukania słów w pliku dokumentu, zostanie wyświetlony wykaz dokumentów zawierających wszystkie podane słowa. Słowa oddzielone spacją będą zawarte w wyszukanym pliku, mogą jednak wystąpić w dowolnej kolejności.
W celu zapewnienia szybkości działania wykaz zawiera tylko 50 pozycji, a dokumenty są ułożone w zależności od daty pliku (utworzenia/modyfikacji). Jeżeli na wykazie spodziewają się Państwo znaleźć starsze dokumenty prosimy po szukanych słowach wpisać frazę „dnia” i po spracji podać datę w formacie RRRR-MM-DD (np. fraza „uchwała rady miasta dnia 2005-01-01”  wyszuka pliki zawierające słowa „uchwała”, „rada” i „miasta” , które powstały 1 stycznia 2005 r. i wcześniej).

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Nazwa dokumentu
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-06-18
Pokaż
- Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-06-18
Pokaż
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-06-18
Pokaż
Usługa dostępu do systemu generatora wniosków - Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-06-18
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-06-18
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-06-18
Pokaż
- lista tematów na naradę koordynacyjną w dniu 19.06.2019.rtf
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2019-06-18
Pokaż
- 2019.06.19 skany map projektowych.zip
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2019-06-18
Pokaż
- Projekt uchwały (uzupełnienie tytułu na załączniku do uchwały).pdf
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-06-18
Pokaż
Wysokości nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2019 roku w podziale na poszczególne dzielnice (Od: Andrzej Sączek ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-18
Pokaż
- korekta 12.06.2019.pdf
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-06-17
Pokaż
- Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych na 2019 r.rtf
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2019-06-17
Pokaż
- Nabycie lokalu mieszkalnego
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-06-17
Pokaż
- Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie 1
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-06-17
Pokaż
- Projekt uchwały.pdf
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-06-17
Pokaż
- Uzasadnienie.pdf
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-06-17
Pokaż
- Zarządzenie.pdf
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-06-17
Pokaż
- Załącznik do zarządzenia.pdf
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-06-17
Pokaż
oświadczenie majątkowe Lenk Mirosław
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-06-17
Pokaż
- Informacja o unieważnieniu postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-06-17
Pokaż
- Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-06-17
Pokaż
Nieodpłatnego korzystania ze stawu kąpielowego w Kamieniu (Od: Andrzej Sączek ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-17
Pokaż
Utrzymanie i przycinanie zieleni miejskiej (Od: Andrzej Sączek ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-17
Pokaż
Interpelacja przycięcie gałęzi na Rondzie Kamyczek (Od: marian_f@wp.eu ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-17
Pokaż
- Zarządzenie.pdf
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-06-17
Pokaż
- Załącznik do zarządzenia.pdf
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-06-17
Pokaż
- Uzasadnienie do uchwały.pdf
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-06-17
Pokaż
- Projekt uchwały.pdf
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-06-17
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-06-14
Pokaż
- Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej z dnia 22.05.2019 r.
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-14
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-06-14
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-06-14
Pokaż
- cennik2019.doc
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-06-14
Pokaż
- Wizualizacja notesów z zadania 2
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-06-14
Pokaż
Wydruk i dostawa albumów, notesów oraz innych materiałów promocyjnych Miasta Rybnika: Zadanie 1. Wydruk i dostawa albumów promocyjnych Zadanie 2. Wydruk i dostawa notesów oraz innych materiałów promocyjnych - Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-06-14
Pokaż
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-06-14
Pokaż
Interpelacja - umieszczenie znaku ostrzegawczego (A-16) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-14
Pokaż
Parkowanie w okolicach kąpieliska Pniowiec (Od: Andrzej Sączek ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-14
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-06-14
Pokaż
Zapytanie w sprawie telefonów wykonywanych z Urzędu Miasta (Od: Karol Szymura ) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-13
Pokaż
Zapytanie w sprawie telefonów wykonywanych z Urzędu Miasta (Od: Karol Szymura ) - odpowiedź
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-13
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-06-13
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-06-13
Pokaż
- Poprawiony Załącznik nr 2-Formularz oferty
Opublikował: Ewa Zielonka (Kierownik Referatu Ad-III) dnia 2019-06-13
Pokaż
- Poprawiony Załącznik nr 3-Formularz oferty
Opublikował: Ewa Zielonka (Kierownik Referatu Ad-III) dnia 2019-06-13
Pokaż
- Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Ewa Zielonka (Kierownik Referatu Ad-III) dnia 2019-06-13
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-06-13
Pokaż
- Protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 22.05.2019 r.
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-13
Pokaż
- Protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 08.05.2019 r.
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-13
Pokaż
2019/110959 - naprawy kanalizacji deszczowej Od: Jan Mura (Radny) - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-06-13
Pokaż
 
 
Odsłon strony: 6644 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2013-08-07 Korekta redaktorska Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2013-08-07 zmiana sposobu wyszukiwania Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2013-08-01 Aktualizacja treści Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2011-02-03 Aktualizacja treści Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż
2011-01-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż
2011-01-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż