Zawartość archiwalna. Zobacz aktualną wersję.

W celu odszukania dokumentu opublikowanego w serwisie mają Państwo do dyspozycji trzy metody: wyszukanie słów w pliku (treści dokumentu), po numerze dokumentu lub numerze sprawy.
W przypadku wyszukania słów w pliku dokumentu, zostanie wyświetlony wykaz dokumentów zawierających wszystkie podane słowa. Słowa oddzielone spacją będą zawarte w wyszukanym pliku, mogą jednak wystąpić w dowolnej kolejności.
W celu zapewnienia szybkości działania wykaz zawiera tylko 50 pozycji, a dokumenty są ułożone w zależności od daty pliku (utworzenia/modyfikacji). Jeżeli na wykazie spodziewają się Państwo znaleźć starsze dokumenty prosimy po szukanych słowach wpisać frazę „dnia” i po spracji podać datę w formacie RRRR-MM-DD (np. fraza „uchwała rady miasta dnia 2005-01-01”  wyszuka pliki zawierające słowa „uchwała”, „rada” i „miasta” , które powstały 1 stycznia 2005 r. i wcześniej).

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Nazwa dokumentu
stanowiska na rowery w Chwałęcicach Od: Andrzej Sączek Radny Miasta Rybnika - pismo radnego
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-19
Pokaż
stanowiska na rowery w Chwałęcicach Od: Andrzej Sączek Radny Miasta Rybnika - odpowiedź
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-19
Pokaż
Zapytanie w sprawie Hotelu Olimpia Od: Karol Szymura - Radny Miasta Rybnika - pismo radnego
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-19
Pokaż
Zapytanie w sprawie Hotelu Olimpia Od: Karol Szymura - Radny Miasta Rybnika - odpowiedź
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-19
Pokaż
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-02-19
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-02-19
Pokaż
Interpelacja w sprawie chodnika przy ul Zofii Nałkowskiej Od: Karol Szymura - Radny Miasta Rybnika - pismo radnego
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-19
Pokaż
Interpelacja w sprawie chodnika przy ul Zofii Nałkowskiej Od: Karol Szymura - Radny Miasta Rybnika - odpowiedź
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-19
Pokaż
- Zarządzenie.pdf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-02-19
Pokaż
- załącznik.pdf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-02-19
Pokaż
zapytanie w spr. przystąpienia Gminy do programu "Posiłek w szkole i w domu" Od: Łukasz Dwornik- Radny Rady Miasta - pismo radnego
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-19
Pokaż
zapytanie w spr. przystąpienia Gminy do programu "Posiłek w szkole i w domu" Od: Łukasz Dwornik- Radny Rady Miasta - odpowiedź
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-19
Pokaż
Zgody na przeprowadzenie inwestycji - ALDI Maroko Nowiny - pismo radnego
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-19
Pokaż
Zgody na przeprowadzenie inwestycji - ALDI Maroko Nowiny - odpowiedź
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-19
Pokaż
ynagrodzenia Strażaków OSP Od: Andrzej Sączek Radny Miasta Rybnika - pismo radnego
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-19
Pokaż
ynagrodzenia Strażaków OSP Od: Andrzej Sączek Radny Miasta Rybnika - odpowiedź
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-19
Pokaż
- Wykaz terenów zamkniętych MON_2019-02-19.xls
Opublikował: Sławomir Hoła (Inspektor G-II) dnia 2019-02-19
Pokaż
- Wykaz terenów zamkniętych PKP_2019-02-19.xls
Opublikował: Sławomir Hoła (Inspektor G-II) dnia 2019-02-19
Pokaż
Wieloletniego Programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń miasta Rybnika na lata 2019-2023 Od: Michał Radny Rady Miasta Chmieliński - pismo radnego
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-19
Pokaż
Wieloletniego Programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń miasta Rybnika na lata 2019-2023 Od: Michał Radny Rady Miasta Chmieliński - pismo radnego (pytania)
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-19
Pokaż
Wieloletniego Programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń miasta Rybnika na lata 2019-2023 Od: Michał Radny Rady Miasta Chmieliński - odpowiedź
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-19
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-02-19
Pokaż
- Sprostowanie protokołu.rtf
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2019-02-19
Pokaż
- Sprostowanie protokołu.pdf
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2019-02-19
Pokaż
- Zmiana zarządzenia.rtf
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2019-02-19
Pokaż
- Zmiana zarządzenia.pdf
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2019-02-19
Pokaż
- Wyniki głosowań z sesji nr IV Rady Miasta z dnia 2019-01-24
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-19
Pokaż
- Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika
Opublikował: Magdalena Dziewior (Samodzielny Referent MPU) dnia 2019-02-19
Pokaż
- Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika
Opublikował: Joanna Beracz (Inspektor MPU) dnia 2019-02-19
Pokaż
- Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-02-19
Pokaż
- Wyniki głosowań z sesji nr III Rady Miasta z dnia 2018-12-13
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-18
Pokaż
- Wyniki głosowań z sesji nr II Rady Miasta z dnia 2018-11-29
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-18
Pokaż
- Wyniki głosowań z sesji nr I Rady Miasta z dnia 2018-11-22
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-18
Pokaż
remontu kapliczki św. Floriana w Orzepowicach Od: JERZY LAZAR Radny Miasta Rybnika - pismo radnego
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-18
Pokaż
remontu kapliczki św. Floriana w Orzepowicach Od: JERZY LAZAR Radny Miasta Rybnika - odpowiedź
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-18
Pokaż
spotkania z przedstawicielami przedsiębiorstw gazowych i ciepłowniczych Od: Krzysztof Szafraniec-Radny Miasta Rybnika radny - pismo radnego
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-18
Pokaż
spotkania z przedstawicielami przedsiębiorstw gazowych i ciepłowniczych Od: Krzysztof Szafraniec-Radny Miasta Rybnika radny - odpowiedź
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-18
Pokaż
Zorganizowania spotkania w dzielnicy Chwałęcice dot. poprowadzenia nitki gazociągu do dzielnicy Od: Andrzej Sączek Radny Miasta Rybnika - pismo radnego
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-18
Pokaż
Zorganizowania spotkania w dzielnicy Chwałęcice dot. poprowadzenia nitki gazociągu do dzielnicy Od: Andrzej Sączek Radny Miasta Rybnika - odpowiedź
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-18
Pokaż
- Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu.doc
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-02-18
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-02-18
Pokaż
- Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-02-18
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-02-18
Pokaż
Interpelacja w sprawie chodnika przy ul. Budowlanych Od: Karol Szymura - Radny Miasta Rybnika - pismo radnego
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-18
Pokaż
Interpelacja w sprawie chodnika przy ul. Budowlanych Od: Karol Szymura - Radny Miasta Rybnika - odpowiedź
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-18
Pokaż
Zapytanie w sprawie kostki brukowej z drogi rowerowej przy ulicy Raciborskiej - odpowiedź do radnego Karola Szymury - pytanie radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-15
Pokaż
Zapytanie w sprawie kostki brukowej z drogi rowerowej przy ulicy Raciborskiej - odpowiedź do radnego Karola Szymury - odpowiedź
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-15
Pokaż
Awarii oświetlenia - dz. 4309/22, 1453/26 Od: Łukasz Dwornik- Radny Rady Miasta - odpowiedź na interpelację - pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-15
Pokaż
Awarii oświetlenia - dz. 4309/22, 1453/26 Od: Łukasz Dwornik- Radny Rady Miasta - odpowiedź na interpelację - odpowiedź
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-15
Pokaż
- Zmiana przeznaczenia terenu (nieruchomości) w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika.
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-02-15
Pokaż
 
 
Odsłon strony: 6644 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2013-08-07 Korekta redaktorska Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2013-08-07 zmiana sposobu wyszukiwania Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2013-08-01 Aktualizacja treści Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2011-02-03 Aktualizacja treści Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż
2011-01-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż
2011-01-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż