Dokument
2011/080698
Tytuł
KONKURS 2011 r: WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Sprawa
PS-0717/00281/9/10
Twórca
Brak danych, dnia r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Tryb konkursowy
Opublikował
Wolny Elżbieta (Inspektor PS-II), dnia 16 września 2011 r.
Historia publikacji