Dokument
2012/029825
Tytuł
wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta zatrudnionych na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych
Sprawa
Or.0050.246.2012
Twórca
Brak danych, dnia r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Mendrys Izabela (Inspektor Or-I), dnia 22 maja 2012 r.
Pliki
Historia publikacji