Dokument
2009/0618&2
Tytuł
Protokół z kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w zakresie realizacji umowy nr 38/2007/66/OW/ot/ip/P, przeprowadzonej przez kontrolera WFOŚiGW w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 11-12 maja 2009 r
Twórca
Brak danych, dnia r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Kontrole zewnętrzne
Opublikował
Pliki
Historia publikacji