Dokument
2012/107713
Tytuł
Program współpracy miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
Sprawa
2012/107713
Twórca
Brak danych, dnia r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Strategie, plany i inne dokumenty
Opublikował
Mendrys Izabela (Inspektor Or-I), dnia 6 grudnia 2012 r.
Historia publikacji