Dokument
2013/083390
Tytuł
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rok
Sprawa
2013/083390
Twórca
Przewodniczący Rady Miasta, dnia 23 października 2013 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Strategie, plany i inne dokumenty
Opublikował
Ksenia Hałacz (Podinspektor Or), dnia 29 października 2013 r.
Pliki
Historia publikacji