Dokument
2013/088336
Tytuł
Program współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
Sprawa
2013/088336
Twórca
Przewodniczący Rady Miasta, dnia 23 października 2013 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Strategie, plany i inne dokumenty
Opublikował
Ksenia Hałacz (Podinspektor Or), dnia 29 października 2013 r.
Pliki
Historia publikacji