Dokument
2013/099589
Tytuł
Konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Twórca
Ilona Krajczewska (Kierownik Referatu GK-I), dnia 13 listopada 2013 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Julia Wójcik (Naczelnik Wydziału K), dnia 14 listopada 2013 r.
Historia publikacji