Dokument
2013/088142
Tytuł
konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika
Sprawa
2013/088142
Twórca
Adam Fudali (Prezydent Miasta Rybnika), dnia 13 listopada 2013 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Julia Wójcik (Naczelnik Wydziału K), dnia 14 listopada 2013 r.
Historia publikacji