Dokument
2013/094364
Tytuł
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Rybnika
Sprawa
2013/094364
Twórca
Przewodniczący Rady Miasta, dnia 18 grudnia 2013 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Strategie, plany i inne dokumenty
Opublikował
Ksenia Hałacz (Podinspektor Or), dnia 23 grudnia 2013 r.
Pliki
Historia publikacji
2013-12-31 godz. 13:40Publikacja Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
Wycofano
Izabela Mendrys (Inspektor Or)
2013-12-31Publikacja Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)