Dokument
2014/002551
Tytuł
konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji...
Sprawa
2014/002551
Twórca
Adam Fudali (Prezydent Miasta Rybnika), dnia 21 stycznia 2014 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Julia Wójcik (Naczelnik Wydziału K), dnia 22 stycznia 2014 r.
Historia publikacji